články

Udalosti

VEĽKÁ NOC - tvorivé dielne

Sobota s remeslom - Zvery v kožuchu - ZAJKO

HYPERICUM 2023

Ponuka akreditovaného vzdelávania Živice 2022/2023

Výzvy

Zdroje

Plánujete výsadby?

Nápadovník aktivít

Kvetinové bomby

Ponuka EVVO

Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Katalóg vzdelávacích programov

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Organizácie

ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM

ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 940 57

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 940 57

ZŠ Pohraničná 9 Komárno

ZŠ Pohraničná 9 Komárno