články

Udalosti

workshop Vzácne kury

Festival HUBY

Ekoworkshop

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Výzvy

Zdroje

E-vzdelávacia platforma

Vzdelávacie materiály o zmene klímy

Ponuka EVVO

Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Katalóg vzdelávacích programov

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Organizácie

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM

ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 940 57

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 940 57