Resetovať filter
Typ výzvy
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Prihlasovanie do Zelenej školy

Záleží vám na výchove a vzdelávaní detí? Chápete, že potrebujeme zmeniť prístup k životnému prostrediu a prírode? Ste materská, základná, stredn...

ClimateQuest - školská súťaž

Hľadáme najlepšie triedne tímy v SÚŤAŽI ClimateQuest! Zabavte sa so spolužiakmi pri hre zvanej GEOCACHING a vyhrajte výlet pre celú triedu a ďalšie...

Les ukrytý v knihe

Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene pripravili projekt, ktorý už 13. krát úspešne realizujú v spolupráci knižníc, základných šk...

Urobme si v skriniach poriadok a pomôžme Zemi

Recyklohry, vzdelávací projekt spoločnosti ASEKOL SK, sa vo svojej poslednej úlohe zameral na recykláciu textilu. Dlho nenosené nohavice, tepláky, tri...

Výzva KA1: Learning mobility of individuals

Milí učitelia, radi by sme Vás upozornili na možnosť podania Erasmus+ projektov za Vašu školu, ktoré sú osvedčené pre úhrady nákladov pri spoluprác...

Hľadáme projektového manažéra a experta pre municipality

Výzva na spoluprácu s Národnou recyklačnou agentúrou Slovensko (NARA-SK). Hľadáme mladých, kreatívnych ľudí, manažérsky a komunikačne zručných v sl...

Grantová výzva pre občiansku vedu

Financovanie a mentoring pre nové aj existujúce projekty občianskej vedy. Občianska veda približuje vedu ľuďom a ľudí vede. V oblasti biológie a en...

"Vieme, čo dýchame?" - výzva pre 2. st. ZŠ a žiakov 1.-4. ročníka osemročných gymnázií

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia vyhlasuje výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá na Slovensku na meranie koncentrácií oxidov dusík...