Resetovať filter

články

Udalosti

Vzdelávacie semináre ENVIRONMENÁLNA OSVETA A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ POŽIČANÁ PLANÉTA II. - KONZUM - Trenčiansky kraj

Festival HUBY

Akreditované vzdelávanie - Základné princípy manažmentu projektového riadenia

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Výzvy

Zdroje

Ponuka EVVO

Exteriérová odborná učebňa ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

Climate Change Living Lab

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy