Resetovať filter
Typ výzvy
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

KlimaTYzuj sa

Tento strom sa nachádza v našom dvore. Volá sa Cypruštek hrachonosný. Starám sa oň: Vytrhávam burinu okolo kmeňa, polievam a strihám ho. Ľuďom z okoli...

Fórum ekológov 2023

EVVO - stretnutie ekológov a priaznivcov ekológie zo štátnej správy, z rôznych typov vysokých, stredných a základných škôl, z radu odborníkov, mimovl...

EKO muzikál ODPAD JE POKLAD

Dňa 22.4.2023 o 17:40 h na RTVS dva, bude pri príležitosti Dňa Zeme odvysielaný Online muzikál Odpad je poklad....

GameBOX Erazmus+: Finančná gramotnosť jednotlivcov a startupov (tímov)- gamifikované tréningy

Gamifikácia: Ako motivovať nielen svojich študentov a zlepšiť klímu v triede a spoločnosti. 1. Zjednotenie učenia a zábavy. 2. Prekonávanie prek...

Hypericum 2022 - environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž

Súťaž sa uskutoční 24.5. 2022 v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Do súťaže sa môžu prihlásiť 3-členné tímy - žiaci 2.st...

Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa

Pozývame vás na vzdelávanie Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa. Kurz bude prebiehať v mesiaci januá...

Ako ste spokojní s metodickou príručkou Človek a príroda?

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vydala začiatkom roku 2019 metodickú príručku pre učiteľov materských škôl Človek a príroda, ktorú tvor...