Resetovať filter

Projekt Enviro v Narnii

Na základe schválenia projektu Enviro v Narnii a poskytnutia dotácie v sume 1995 EUR Environmentálnym fondom MŽP SR si Vás dovoľujeme informovať o prácach zrealizovaný...

,,Učíme sa v prírode´´ v mestských sadoch

Mesto Lučenec sa v minulom roku zapojilo do výzvy v rámci podpory formou dotácie na rok 2022 z Environmentálneho fondu, v oblasti Environmentálnej výchovy, vzdelávania a os...

Deviata výzva

Klimatická zmena je fakt.

...

Ekosprávky - kniha je na svete

Deň 9.5. 2023 sa pre Zelenú hliadku - Levoča zapíše ako deň prvej návštevy autorky a zároveň predsedníčky OZ Sone Lesňákovej s knihou Ekosprávky podporenej Zeleným vzdelávacím fondom...

Stromáčik pre najmenších -CICAVCE

Prinášame vám ďalší tvorivý zošit na rozvoj osobnosti pre deti už od 2 rokov.

...

Ôsma výzva

Teplota a kyslosť povrchových vôd či pôdy rastie.

...

Envirotázniky 2023

EnvirOtázniky 2023 sú opät tu. Zapojte svojich žiakov do XVII. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania. Súťaž je určená pre druhý stupeň základných škôl....

Siedma výzva

Plytvanie potravinami neznamená len plytvať peniazmi.

...