Resetovať filter

Medzinárodný deň Dunaja

Medzinárodný deň Dunaja sa tento rok oslavoval na nábreží Dunaja pod Devínom v utorok 28.6. a bol zastrešený MŽP.

Návštevníci sa mohli tešiť na rôzne u...

EnvirOtázniky 2022 - výsledky

Máme za sebou XVI. ročník súťaže EnvirOtázniky, ktorý sa niesol v duchu rôznorodosti otázok. Od 12.5. - 12.6. sa žiaci druhého stupňa základných škôl zapájali do ved...

Slnovrat na záhrade v SEV Dropie

Slnovrat na záhrade bol názov tohtoročného Víkendu otvorených parkov a záhrad ( v SEV Dropie 10.-11.6.2022), ktorého heslom bolo Parky a záhrady čeliace zmenám klímy.

...

Nový projekt TEACHING GREEN - predbežná registrácia

Ponúkame možnosť aktívnym pedagógom zúčastniť sa medzinárodného tréningu.

...

Hypericum 2022 – NATURA 2000 a opatrenia na ochranu rastlinstva, živočíšstva a k podpore a zachovaniu biodiverzity

24.5. 2022 prebehla v SEV Dropie environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum. Bol to 22.ročník súťaže pre žiakov 2.stupňa základných škôl, ktorí prišli z okresov Nové Zámky, Komár...

Aj učitelia sú spotrebitelia

Každý z nás je spotrebiteľ. Výnimkou nie sú ani učitelia. Na druhom vzdelávacom dni inovačného vzdelávania na tému Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj sme spolu s učiteľmi n...

Prírodné a školské záhrady a ich obrovský potenciál v environmetalnej výchove

Nie je nič naliehavejšieho, ako vzbudiť záujem dospelých, mladých a detí napojiť sa na prírodu.
 

...

Enviropátračka Fascinujúce rastliny

Posledné kolo tejto skvelej súťaže v školskom roku 2021/2022 sme venovali rastlinám.

...