Enviroprojekt 2021 - Ako Od a Pad učili deti separovať odpad

Projekt ,Ako Od a Pad učili deti separovať odpad, sme realizovali v rámci rozvojového projektu „Enviroprojekt 2021“ na tému : Odpady.

Cieľom projektu bolo zvýšiť  po...

Prispejte ku skvelej veci

Darujte 2 % z dane a podporte tých, ktorí chcú rásť.

...

ENVIROPROJEKT 2021: Gretina záhrada

ENVIROPROJEKT 2021: Gretina záhrada

...

Ako znížiť emisie z kúrenia drevom o polovicu?

Viete, že vykurovanie domácností sa na Slovensku podieľa na viac ako 70 % všetkých emisií prachových častíc? Ak sa však naučíme kúriť správne, môžeme znížiť emisie na minimum. Príčinou zvýšených ko...

Enviroprojekt 2021: Environmentálna výchova v exteriéri

Názov projektu: Environmentálna výchova v exteriéri

Téma 1: Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha

ENVIROPROJEKT 2021: Trieda nemusí mať vždy štyri steny

V rámci rozvojového projektu Enviroprojekt 2021 v téme Zdravé životné prostredie v škole sme realizovali projekt Trieda nemusí mať vždy štyri steny. 

Cieľom projektu bolo dobudo...

Zorganizujte diskusiu typu Peer Parliament o zmene klímy

Máte vo svojom okolí ľudí, ktorí sa vyznajú do problematiky zmeny klímy a radi o tom diskutujú? Ste organizačný typ? Staňte sa organizátorom diskusie typu

Enviropátračka o zdraví a potravinách

Zapojte sa do ďalšieho kola našej skvelej súťaže.

...