Resetovať filter
Typ výzvy
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Prihlasovanie na ŠIŠKU

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA je trojdňové podukatie, ktoré sa koná každoročne na jeseň. Jeho poslaním je prinášať nové náp...

Festival ŠIŠKA - výzva na prihlasovanie

Festival environmentálnej výchovy ŠIŠKA bude počas svojho 22. ročníka venovaný téme kvality ovzdušia. V rámci programu sa môžete tešiť na úvodnú odbor...