Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Katalóg vzdelávacích programov - Východné Slovensko

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva si pre Vás pripravilo ponuku vzdelávacích programov pre skupiny od materských škôl až po stredné školy, špeciálne pre lokality Východného Slovenska. Prednáškami a terénnymi exkurzia...

Naučme sa chrániť dravce

Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Bystrice ponúka v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach interaktívne predstavenie druhov dravcov. Cieľom je pozdvihnutie významu ochrany dravých v...

Hľadanie minerálov v Malých Karpatoch

Program Hľadanie minerálov v Malých Karpatoch je zameraný na osvetu v oblasti zberateľstva minerálov. Je určený žiakom základných škôl i širokej verejnosti v území Geoparku Malé Karpaty, a to najmä v Brati...

Hľadanie fosílií v Malých Karpatoch

Program Hľadanie skamenelín v Malých Karpatoch je zameraný na osvetu v oblasti zberateľstva skamenelín. Je určený žiakom základných škôl i širokej verejnosti v území Geoparku Malé Karpaty, a to najmä v Bra...

Hravá geológia v Geologickom múzeu Barbora

Program Hravá geológia v Geologickom múzeu Barbora je variácia programu Hravá geológia. Je určený pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl. Výuka prebieha vonku v priestoroch Geologického múzea Barbora a j...

Dinosauri a tí druhí

Program Dinosauri a tí druhí je zameraný na dinosaury a prehistorický život na našej planéte. Je určený aj pre najmenšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl hlavne v území Geoparku Malé Karpaty, resp. v...

Ťahanovská komunitná záhrada

Dlhodobo poskytujeme deťom z mestského prostredia podnetný a bezpečný priestor na skúmanie, objavovanie, neformálne vzdelávanie prostredníctvom získavania priamych nových skúseností, voľnú hru, všemožný pohyb a možnosť vyskúšať si rôzne špo...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre stredné školy

Veríme, že mladá generácia môže zmeniť svet k lepšiemu a zároveň je nám jasné, že vzdelanie o environmentálnych témach potrebuje každý bez ohľadu na jeho profesijnú orientáciu. Radi študentom priateľnou formou predstavíme náročné témy, zobe...