Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Sylaby a materiály pre rozšírený predmet pre základné školy - Odpady ako vzácne poklady

Rozšírený predmet pre základné školy pod názvom "Odpady ako vzácne poklady", resp. Zákla...

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia projekt populair

Výučbové programy


Výučbový program na popularizáciu témy ovzdušia a rozšírenie environmentálnej výchovy o túto tému nájdete v prílohe.

Hodina je zameran...

Čo je to nežná mobilita?

Meníme pohľad detí na mobilitu a verejný priestor

Združenie Doprava na Považí ponúka zdarma pracovné listy, určené najmä pre druhý stupeň ZŠ, na tém...

ENVIRÓZA - pracovné listy pre ZŠ a SŠ

Pracovné listy pre školy (formát A4). Vydané k školskému programu Enviróza. Listy sú zamerané na päť tém v oblasti environemn...

Energia pre život

ZBIERKA AKTIVÍT Z ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY PRE STREDNÉ ŠKOLY.

ŠKOLSKÁ LICENCIA. Autorka RNDr. Jana Beňušková.

Zbierka aktivít z environmentálnej výchovy, ktorá je určená pre prá...

Elektroodpad-Dopad 2 - nové, doplnené vydanie (2023)

Inovované a doplnené vydanie príručky Elektroodpad-Dopad 2,

ktoré obsahuje aktuálne informácie o výrobe a životnom cykle elektroniky, probléme elektroodpadu a metodický popis aktivít využ...

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti - populair.

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam d...

Tvary listov stromov – kľúč

Tvary listov stromov – kľúč

Skvelá pomôcka pre bádateľov a bádateľky – pomocou nášho kľúča sa hravo naučia rozoznávať stromy podľa listov.

Kľúč na určovanie tvarov l...