Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Záznam odbornej konferencie Kompostovanie 2022 - Výzvy a príležitosti

Pracovná konferencia KOMPOSTOVANIE 2022 - VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI sa konala 24.2.2022 10:00 - 16:00 v kombinácii online a onsite v Leopoldove na Mestskom Úrade. Program: https://www.zivazahrada.sk/wp-content/uploads/2024/04/Program-KOMPOSTO...

Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s ponukou partnerstva, alebo účasti Vás, Vašich partnerov, kolegov, zamestnancov ako účastníkov na našom evente „Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť“, ktorý Vá...

ŽiVEKo

Žiacka vedecká ekologická konferencia, ktorá sa každoročne koná v apríli pri príležitosti Dňa Zeme. Hlavnou myšlienkou konferencie je dopriať žiakom základných škôl originálny zážitok skutočnej vedeckej konferencie, kde môžu prezentovať vý...

Životné prostredie miest

Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu (SAŽP) organizuje v r. 2020 konferenciu Životné prostredie miest Konferencia je zameraná na prezentovanie inšpirácií, nápadov a riešení v rámci skvalitňovania životného prostred...

Ekoinovačné Slovensko

Národná konferencia s medzinárodnou účasťou, zameraná na poskytnutie aktuálnych informácií v oblastiach udržateľnej spotreby a výroby, eko-inovácií, v oblastiach efektívneho využívania materiálnych a energetických zdrojov, nástrojov environ...

Fórum ekológov 2022

Pozvánka na Fórum ekológov 2022, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2020 od 9.00 do 14.00 hod v Aule Maxima Technická univerzita Košice. Bližšie informácie môžete získať na web stránke. Vstup voľný....