Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

ZELENÁ JE NOVÁ ČIERNA: interaktívny enviro-vzdelávací program pre stredoškolákov

Vďaka podpore Environmentálneho fondu putovný vzdelávací program navštívil viac ako 300 stredoškolákov západného Slovenska.

...