Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Zriadený bol zákonom č. 302/2001 Z. z. v území Bratislavského kraja. Je najzápadnejším a rozlohou najmenším krajom Slovenska.