Príbehy z krajiny Lúk

Brožúra, ktorá podáva obraz o poľnohospodárskej krajine v CHVÚ Ostrovné lúky a jej pretváraní sa v minulosti vplyvom prírodných živlov (povodne). Podáva "návody" na opatrenia vedúcich k podpore rozvoja a prinavráteniu pôvodných prírodných prvkov/aspektov do krajiny v regióne Dolného Žitného ostrova. Zároveň má slúžiť ako vzdelávací a podporný materiál ku questom Zlatá záhrada, Krajina lú

Viac..

Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí

Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí V súčasnosti polovica obyvateľov Slovenska žije v mestách (cca 54 % celkového počtu obyvateľstva). Dôsledky zmeny klímy  na Slovensku sa, podobne ako inde, najviac prejavia v sídlach mestského typu, ktoré sú charakterizované vysokou hustotou obyvateľstva, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných povrchov, ako aj&nbs

Viac..

Prejavy zmeny klímy a jej dôsledky v sídelnom prostredí

Prejavy zmeny klímy a jej dôsledky v sídelnom prostredí V súčasnosti polovica obyvateľov Slovenska žije v mestách (cca 54 % celkového počtu obyvateľstva). Dôsledky zmeny klímy  na Slovensku sa, podobne ako inde, najviac prejavia v sídlach mestského typu, ktoré sú charakterizované vysokou hustotou obyvateľstva, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných povrchov, ako aj  vyso

Viac..

OPEĽOVAČE

Blahobyt človeka je závislý od rozmanitosti života na Zemi, inak povedané od biologickej diverzity. Tento pojem v sebe zahŕňa milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, nevynechávajúc ich gény, ktoré vytvárajú súčasné životné prostredie a ovplyvňujú život budúcich generácií. Tieto, vo väčšine pre nás neviditeľné služby nám poskytuje príroda zadarmo. Narušenie jednej zložky životného prostredia

Viac..

Brožúrky o očakávanom vplyve klimatickej zmeny na rôzne oblasti života a o potrebe aktivity

Brožúrky stručne popisujúce očakávaný vplyv klimatickej zmeny na rôzne oblasti života + čo vieme urobiť 1. Prejavy klimatickej zmeny 2. Tepelné ostrovy 3. Prívalové dažde 4. Miestna ekonomika 5. Voda v krajine 6. Energetika 7. Budovy 8. Mestá a dediny 9. Klimatická zmena a ochrana prírody 10. Mitigácia   Vytlačené brožúrky sú k dispozícii v sídle Agentúry n

Viac..

Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility

Ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mestskú mobilitu priblíži školiaci a metodický materiál Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility. 

Viac..

Ochrana dravcov na Slovensku

V rámci projektu „Živé mestá, živé miesta“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu, sme pre vás pripravili príručku o živote vtákov v mestách. Dozviete sa v nej, ako prebieha vtáčí rok, prečo sú dôležité staré stromy, nájdete v nej návod ako vyrobiť búdku či kŕmidlo, akú potravu môžete ponúknuť vtákom počas zimy, ako postupovať pri zách

Viac..

Adaptujme sa na zmenu klímy v mestách aktívne a prispejme k ochrane biodiverzity v nich

Adaptujme sa na zmenu klímy v mestách aktívne a prispejme k ochrane biodiverzity v nich Dôsledky zmeny klímy na Slovensku sa (podobne ako inde) najviac prejavujú v tých sídlach mestského typu, ktoré sú charakteristické vysokou hustotou zaľudnenia, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných, spevnených povrchov a vysokou koncentráciou hospodárskej činnosti a infraštruktúry. Len info

Viac..