Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Plánujete výsadby?

Ako na sadenie v širších súvislostiach? Myslite aj na druhých. Na stránke Zelenej školy nájdete šikovné pomôcky pri výbere drevín – plagáty „Vtáčí bufet“ a rastlín &bdqu...

Zážitkové programy

hráme sa – spoznávame – objavujeme – tvoríme – spolupracujeme – relaxujeme

 

...

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam d...

Jedlé a im podobné huby

Terénny pomocník hubárov

Zber a konzumácia húb patrí k obľúbeným ľudským aktivitám. Obdivujeme ich tvary, farby aj tak trochu záhadný spôsob života. Veľmi podstatné pre nás je, či sú jedl...

Ochrana a tvorba životného prostredia v mestách

Brožúra Ochrana a tvorba životného prostredia v mestách sa venuje  tvorbe a ochrane verejných priestorov miest s prvkami zelene. Zameriava sa na proces ich plánovania...

Pexeso kúrenie

Prinášame Vám pexeso pre deti. Pexeso má informovať o správnom spôsobe vykurovania.

...

JARNÉ BYLINY

ĎALŠIA SKLADAČKA Z OBĽÚBENEJ SÉRIE Bádame v lese!

Na jar, kým sa na stromoch začnú zelenať listy, môžete v listnatých lesoch obdivovať desiatky druhov jarných bylín v pestrej palete farie...

Ako správne kúriť

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si ...