Resetovať filter

Projekt Enviro v Narnii

Na základe schválenia projektu Enviro v Narnii a poskytnutia dotácie v sume 1995 EUR Environmentálnym fondom MŽP SR si Vás dovoľujeme informovať o prácach zrealizovaný...

Štart Zero Waste programu pre samosprávy bol úspešný!

V projekte s názvom „Zero Waste program pre samosprávy“, ktorý sme my OZ Priatelia Zeme – SPZ zrealizovali, sme mali za cieľ predstaviť samosprávam na Slovensku unikátny...

Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš

Projekt Virtuálna envirovýchova je projektom Mesta Liptovský Mikuláš na ktorú získal finančnú podporu z Environmentálneho fondu.

...

Obnova rašelinísk v Karpatoch pomôže pri adaptácii na zmenu klímy - Spišsko-teplické slatiny

Cielenou obnovou vybraných ekosystémov máme možnosť zmierňovať klimatickú zmenu. Medzi ekosystémy s najväčším potenciálom patria rašeliniská, ktorých však väčšina bola u nás v&nbs...

Ôsma výzva

Teplota a kyslosť povrchových vôd či pôdy rastie.

...

Dopady Európskej zelenej dohody na subjekty sociálnej ekonomiky

EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA – THE EUROPEAN GREEN DEAL[1]

Európska zelená doho...

Chcem vidieť (vedieť) viac

Sokoliarska skupina Sv. Bavona z Banskej Bystrice je občianske združenie, združujúce záujemcov o stvárnenie sokoliarstva vo viacerých podobách. Medzi základné poslania skupiny patrí Vzdelávanie v e...