Resetovať filter

CO2AI umelá inteligencia na stránke co2news.sk

CO2News.sk je skvelým zdrojom informácií o klimatických zmenách a udržateľnosti. Stránka ponúka širokú škálu tém týkajúcich sa environmentálnych otázok a poskyt...

Februárové Vtáčie správy

Milí členovia a podporovatelia, milé členky a podporovateľky,

sme tu opäť s Vtáčími správami s novinkami za mesiac február a pozvánkami na nadchádzajúce akcie. V prvom ra...

Krajina včera a dnes

Občianske združenie "Rodičia a priatelia ZŠ M.Hella v Štiavnických Baniach" sa zapojilo do Zeleného vzdelávacieho fondu so zaujímavým projektovým zámerom, ktorý sa zaoberá vplyvom čl...

Prírodné a kultúrne dedičstvo v Bohinji

Bohinjské jazero (slovin. Bohinjsko jezero) je najväčším jazerom v Slovinsku (Obr. 1). Jeho rozloha je 3,2 km2. Dĺžka pobrežia meria takmer 11 km a maximálna hĺbka je 45 m. Jazero je priet...

Ekocentrum v škole

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v štiavnických Baniach získala podporu z environmnetálneho fondu pre projekt s názvom Ekocentrum v škole. 

...

Miesta Geoparku Malé Karpaty III.: Kameň a víno

Godiverzita chutí. Jednou z najvďačnejších rastlín, ktorá prenáša vlastnosti geologického podložia do plodov je vinná réva.

...

www stránka

Bola vytvorená internetová stránka k prokejtu SOKOL – edukácia odchovu dravých vtákov

https://sokol-edukacia1.webnode.sk/

 

...