Typ výzvy
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

22.04.2024 - Deň Zeme s OZ EKO ĽUDIA - Fórum ekológov 2024

V rámci Dňa Zeme pripravilo košické občianske združenie OZ EKO ĽUDIA prvú časť stretnutí odborníkov z podnikateľskej praxe, ochrancami prírody, študen...

Pozvánka na zážitkový vzdelávací program - Udržateľnosť prírodných zdrojov

Projekt Udržateľnosť prírodných zdrojov vychádza z celosvetovej snahy o zníženie environmentálnej záťaže, udržateľného správania počas života, s cieľo...

Naučme sa chrániť dravce

Sokoliarska skupina sv.Bavona ponúka v areáli ZŠ s MŠ M.Hella v Štiavnických Baniach aktivity spojené so sokoliarstvom. V rámci aktivít áte možnos...

OPEĽOVAČE: WORKSHOP PRE VEREJNOSŤ

Počas akcie vám predstavíme opeľovače a ukážeme si, ako im môžete pomôcť aj u vás na balkónoch, záhradách, či rovno pred domom. Pre účastníkov je p...

Uverejni svoje aktivity a programy v katalógu ponuky EVVO pre Žilinské školy

ŽSK plánuje spracovať ucelenú ponuku environmentálnych programov a aktivít pre školy v Žilinskom kraji. Cieľom sprievodcu je, aby mali školy pred ...

Predstav svoju činnosť na envirofestivale v Žiline

Žilinský samosprávny kraj pripravuje krajský festival environmentálnych organizácií pre stredné školy s názvom ZA zelený Kraj. Cieľom podujatia je...

Oplyvnite smerovanie koncepcie enviro vzdelávania v Žilinskom kraji

V priebehu 1. polroka 2024 plánuje Žilinský samosprávny kraj pripraviť Koncepciu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety v Žilinskom kraji ...

Prihláste sa do Kurzu o liečivých bylinkách a plodoch našej prírody!

Prihláste sa do celoročného kurzu a naučte sa rozoznávať viac než 40 druhov liečivých bylín. Priebežne počas celého roka vás budeme zásobovať informác...