Typ výzvy
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Hlasujte o najkreatívnejší plagát

HLASUJ A POMÔŽ VYHRAŤ ŽIAKOM ŠKOLSKÝ VÝLET! Je to jednoduché Stačí, ak zahlasuješ za 1 najkreatívnejší plagát, ktorý zaregistrovaná škola pripravil...

Prihlasovanie do Zelenej školy

Záleží vám na výchove a vzdelávaní detí? Chápete, že potrebujeme zmeniť prístup k životnému prostrediu a prírode? Ste materská, základná, stredn...

Fotosúťaž - Objavuj huby!

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši organizuje Fotopodujatie v rámci festivalu HUBY 2023. Cieľom sprievodného podu...

Zapojte sa do Envirotáznikov 2023

EnvirOtázniky 2023 sú opät tu. Zapojte svojich žiakov do XVII. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania. Súťaž je určená pre d...

Jarný ornitologický tábor na Sennom 2023

JARNÝ ORNITOLOGICKÝ TÁBOR NA SENNOM 2023 5. - 7. MÁJA, Vtáčí raj Cieľom dobrovoľníckeho ochranárskeho tábora vo „Vtáčom raji“ - Chránenom vtáčom úze...

NA ZÁCHRANU MOKRADE MÁME 70% Z CIEĽOVEJ SUMY

V našej súčasnej zbierke na mokraď v poľnohospodárskej krajine sa nám podarilo prekročiť polovicu cieľovej sumy a vyzbierať viac než 70%. ĎAKUJEME,...