Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Pozývame vás na Kolokvium AiCES 2022. Hostiteľským mestom bude Bratislava

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 31.5.2022

Workshop udržateľná mobilita - Príklady dobrej praxe

Šťastné a veselé Vianoce

Európsky týždeň udržateľného rozvoja

Svetový deň lokálnosti

Ochranársky čin pre bociana