Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Absolvujte s nami KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

NA ZÁCHRANU MOKRADE MÁME 70% Z CIEĽOVEJ SUMY

PODARÍ SA NÁM ZACHRÁNIŤ MOKRAĎ?

Žabie TAXI - Prietrž 2023

POMÔŽTE NÁM ZACHRÁNIŤ MOKRAĎ

Adventný-zoo-eko kalendár

Pozývame vás na Kolokvium AiCES 2022. Hostiteľským mestom bude Bratislava

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 31.5.2022