Zistite, čo vám prinesie výmena starého kotla

Výmena tepelného zdroja a zníženie energetickej potreby domu sú najúčinnejšími opatreniami na zníženie nákladov na kúrenie, získanie väčšieho pohodlia z kúrenia a zníženia množstva vypúšťaných škodlivín do ovzdušia. Prostredníctvom kalkulačky orientačne zistíte čo vám zmena prinesie.

Viac..