Resetovať filter

články

Udalosti

Prezentace CZECH.UP GameBOX autorem

FINISÁŽ VÝSTAVY Stroj, ktorý zmenil svet: Príbeh „ohňového stroja“ Isaaca Pottera

POMÔŽTE NÁM ZACHRÁNIŤ MOKRAĎ

Oživená záhrada

Výzvy

Zdroje

Ďakujeme za dážď

Nápadovník aktivít

Kvetinové bomby

Video-invázne rastliny

Ponuka EVVO

Climate Change Living Lab

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov