Resetovať filter

HYPERICUM 2024 v CHVÚ Ostrovné lúky

Tohtoročná pohybovo-vedomostná, environmentálna súťaž Hypericum, uskutočnená pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity (22.5. 2024), mala názov Dunaj živí, pretvára, formuje...

...

Vodný hrad Hronsek

Zrekonštruovaný Vodný hrad sa nachádza na ľavom brehu rieky...

Návšteva komunitnej záhrady a pozorovanie mravčekov

S deťmi z materskej školy sme navštívili komunitnú záhradu v Turí. Teta Katka nám poukazovala všetky rastlinky a chrobáčikov, ktoré tam spoločne nažívajú v symbióze. Najviac nás zaujali prirodzené ...

Enviroučebňa Avescentrum vo Vtáčom raji

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, v rámci Zeleného Vzdelávacieho Fondu realizovala zariadenia Enviroučebne AVESCENTRUM vo Vtáčom raji.

...

Re - R. RAŠI: Z najnovšej výzvy podporíme rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry v mestách

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v týchto dňoch vyhlásilo výzvu na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Ci...

NARA-SK sa stáva významným konzultantom textilného priemyslu na Slovensku pri prechode na obehové hospodárstvo.

V uplynulých mesiacoch sa zástupcovia Národnej recyklačnej agentúry Slovensko v rámci aktivít medzinárodných konzorcií projektov venujúcich sa prechodu textilného priemyslu na obehové hos...

Vedia deti v školách čo jedia?

V marci sme sa v rámci témy Jem, čo viem sústredili na aktivity s cieľom zistiť, ako súvisí naše stravovanie a potraviny so zmenou klímy.

...

Edukačné enviromentálne aktivity v enviroučebni

Zrealizovali a naďalej budeme realizovať aktivity neformálneho vzdelávania a pozorovania prírody a jej zákonitostí za účasti verejnosti. Aktivity boli a budú zamerané na: pozzorovanie hmyzu lupami,...