Deň s Technickými službami mesta Svidník

1. narodeniny ekocentra Malá líška

Svetový deň vody 2021

Speleofotografia 2020

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Mini ZOO v múzeu IX.

EKOPLAGÁT ´20 - medzinárodná súťažná prehliadka plagátov

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Kalcit, majster tvarov