Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Video-invázne rastliny

Video je výstupom projektu GREENGAMI, ktorého cieľom bolo zvyšovať povedomie a enviromentálne vzdelávanie v oblasti inváznych druhov rastlín.

Vytvorili sme&nbsp...

Analýzy a diskusie na RTVS24 o environmentálnej výchove

V 30 minútovej relácii Analýzy a diskusie o environmentálnej výchove sa dozviete viac o aktivitách Slovenskej agentúry životného prostredia:

- kampani Zatoč s odpadom,

- inovačn...

Kolobeh roka a Komenský

video k projektu Kolobeh roka a škola

...

Vplyv poľnohospodárstva na klimatickú zmenu

Aký vplyv má poľnohospodárstvo na klimatický zmenu? Verili by ste, že aj poľnohospodárstvo si žiada inovácie? Niektoré môžu znížiť emisie skleníkových plynov.

...

Ako sa poľnohospodárstvo pripravuje na klimatickú zmenu

Dokáže poľnohospodárstvo fungovať bez vody? Prečo je erózia problém? Ako sa dá predchádzať erózii? Krátke video naznačí odpovede na tieto a ďalšie otázky. 

 

Vedeli st...

Doprava a klimatická zmena

Po energetike a priemysle je doprava tretím najväčším producentom skleníkových plynov. Prečo sa oplatí siahnuť po udržateľnejšej forme dopravy?

...

Ako kúriť a chladiť?

Energetika spoluzapríčiňuje klimatickú zmenu, ale klimatická zmena má tiež výrazný vplyv na energetiku.
Prečo je potrebné šetriť energiou a ako sa dá interiér budov nie len efektívne vy...

Zbytočné odpady

Odpad nepredstavuje len environmentálny problém, ale aj hospodársku stratu. Aký je vzťah odpadov a klimatickej zmeny (emisií skleníkových plynov)? Prečo je znižovanie produkcie odpadu podstatné?