Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Ako predchádzať vzniku odpadu z plastových obalov?

Aký je rozdiel medzi ľahkou a veľmi ľahkou plastovou taškou?

Ľahká plastová taška je taška s hrúbkou steny...

Ako predchádzať vzniku bioodpadu a ako s ním zaobchádzať?

Čo je bioodpad?

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aerób...

Aké sú výhody množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu?

Triedime odpad naozaj dôsledne?

V zmesovom komunálnom odpade sa nachádza množstvo vytriediteľných zložiek (najm...

E-vzdelávacia platforma

V časoch, keď zmena klímy ohrozuje našu vlastnú existenciu, je pre našu budúcnosť rozhodujúce poznať, čo so sebou prináša a ako ju prekonať. To je dôvod, prečo 'Game On!' vyvinul 

Vitajte v Sodome

Pútavý dokument o najväčšej skládke elektroodpadu a zároveň o jednom z najtoxickejších miest sveta - Agbogbloshie, Akkra, Ghana. Na tomto mieste končí ročne 250-tisíc ton elektroodpadu z celého sve...

Zatoč s odpadom (envirokrúžok)

Na envirokrúžku študenti Ivana Adamová a Ľuboš Breška natočili ku kampani Zatoč s odpadom video, ktoré chce poukázať na to, že aj keď existuje veľa aktivít a najmä veľa nadšencov, ktorí pravidelne ...

Video-invázne rastliny

Video je výstupom projektu GREENGAMI, ktorého cieľom bolo zvyšovať povedomie a enviromentálne vzdelávanie v oblasti inváznych druhov rastlín.

Vytvorili sme&nbsp...

Analýzy a diskusie na RTVS24 o environmentálnej výchove

V 30 minútovej relácii Analýzy a diskusie o environmentálnej výchove sa dozviete viac o aktivitách Slovenskej agentúry životného prostredia:

- kampani Zatoč s odpadom,

- inovačn...