Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov v maďarskom jazyku

Plánujeme v SEV Dropie ...

Jesenná škola participácie mládeže

Akreditované vzdelávanie ON-OFF

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

Školenie pedagógov Roots & Shoots 2021/2022

Outdoor aktivity a ich využitie pri práci s mládežou