Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Jesenná škola participácie mládeže

Akreditované vzdelávanie ON-OFF

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

Školenie pedagógov Roots & Shoots 2021/2022

Outdoor aktivity a ich využitie pri práci s mládežou

Mládež v horách 2021

Denný letný tábor Za divočinou mesta

Denný letný tábor Za divočinou mesta