Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

BIGECHE č. 26

V prezentovanom čísle BIGECHE je uvedený článok zameraný na problematiku odpadov, konkrétne zahŕňa opis realizácie aktivity "Zero waste" (bezodpadová) výzva.

...

BIGECHE č. 25

Prezentované číslo BIGECHE je monotematické - zamerané na problematiku environmentálnej výchovy. Príspevky v občasníku boli do uvedenej podoby spracované z výstupov inovačného vzdelávania Environme...

BIGECHE č. 23

V tomto čísle je publikovaný článok venovaný analýze súčasného stavu vymierania biologických druhov.

Nájdete ho prostredníctvom nižšie uvedeného odkazu.

...

BIGECHE č. 22

Občasník BIGECHE začal vychádzať v roku 2001, pôvodne bol určený učiteľom biológie, geografie a chémie. Ako občasník vychádzal a vychádza zvyčajne raz ročne, príležitostne boli v&nbs...

Pexeso kúrenie

Prinášame Vám pexeso pre deti. Pexeso má informovať o správnom spôsobe vykurovania.

...

Ako správne kúriť

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si ...

Časopis Enviromagazín

Odborno-náučný časopis ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia S...