Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

BIGECHE č. 27

Tohtoročné číslo občasníka BIGECHE obsahuje príspevky pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl zameraných na prezentáciu environmentálnych aktivít ako príkladov dobrej praxe, kto...

Pedagogické rozhľady 1/2024

Pedagogické rozhľady sú odborno-metodickým časopisom pre školy a školské zariadenia, ktorých príspevky sa zameriavajú na rôzne témy pedagogickej praxe. Prezentované číslo je monotematicky zamerané ...

Rohožníčan - časopis

Obecné Noviny informujú o dianí v obci Rohožník. 

...

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia projekt populair

Výučbové programy


Výučbový program na popularizáciu témy ovzdušia a rozšírenie environmentálnej výchovy o túto tému nájdete v prílohe.

Hodina je zameran...

BIGECHE č. 26

V prezentovanom čísle BIGECHE je uvedený článok zameraný na problematiku odpadov, konkrétne zahŕňa opis realizácie aktivity "Zero waste" (bezodpadová) výzva.

...

BIGECHE č. 25

Prezentované číslo BIGECHE je monotematické - zamerané na problematiku environmentálnej výchovy. Príspevky v občasníku boli do uvedenej podoby spracované z výstupov inovačného vzdelávania Environme...

BIGECHE č. 23

V tomto čísle je publikovaný článok venovaný analýze súčasného stavu vymierania biologických druhov.

Nájdete ho prostredníctvom nižšie uvedeného odkazu.

...

BIGECHE č. 22

Občasník BIGECHE začal vychádzať v roku 2001, pôvodne bol určený učiteľom biológie, geografie a chémie. Ako občasník vychádzal a vychádza zvyčajne raz ročne, príležitostne boli v&nbs...