Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

DanuP-2-Gas: Optimalizačný nástroj návrhu P2G HUB

Nástroj na optimalizáciu plynu DanuP-2 je nástroj pre optimálnu dimenzáciu uzlov Power-to-Gas (P2G HUB), ktoré môžu: vyrábať bioplyn a biouhlie zo suchej aj mokrej biomasy vyrábať elektrinu z bioplynu s prídavkom vodíka používať e...

Ponuka zážitkových programov pre deti a mládež

   Biosférická rezervácia Poľana prichádza s novou koncepciou ponuky zážitkových programov environmentálnej výchovy pre deti a mládež. Nový spôsob systematickej environmentálnej výchovy je založený na ZÁŽITKU -  priamom ...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre prvý stupeň základných škôl

Prinášame ponuku hravých programov o prírode, ktoré vhodne dopĺňajú preberané učivo a umožňujú žiakom overiť si získané vedomosti v praxi.   Spôsob práce nabáda k objavovaniu a záujmu o učivo. ...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre materské školy

Prinášame ponuku hravých programov o prírode, vzťahoch v nej a chode ročných období. Spoločne budeme objavovať, hrať sa a tvoriť....

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Naše zážitkové programy sú zamerané na živú a neživú prírodu, vzťahy a zmeny v prírode v priebehu roka a na domácu ekológiu. Objavujte, bádajte, tvorte, diskutujte a spoznávajte svet z nového uhla pohľadu spolu s DAPHNE. Všetky programy...

Solárne jazdy

Navštívte Info KLÍMA centrum v Rajci. Práve odtiaľ štartujú Solárne jazdy do Bioklimatického parku Drienová na elektrických bicykloch, ktoré sú spojené s praktickými ukážkami využívania obnoviteľnej energie v každodennom živote.  ...

Climate Change Living Lab

Globálne klimatické zmeny a lokálna zraniteľnosť Každý, kto spoznáva príbeh dropa, pochopí, že ten príbeh je o zraniteľnosti jedného druhu, ktorý sa nedokázal adaptovať zmenám vo svojom životnom prostredí. Drop sa preto stal na Slovensku...

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Téma EVVO: Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy: Certifikácia GREENPASS® - ...