Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Jeden deň včelárom

Vzdelávacie centrum Včelí kRaj vám prináša jedinečnú možnosť bezprostredne nahliadnuť na život včiel a včelára. V tichej a čistej doline Liešnica pri Kokave nad Rimavicou sme vytvorili edukačnú včelnicu, ktorá slúži na vzdelávanie škôl a ve...

Čarovná záhrada

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť a rozvíjať environmentálne výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity pre deti a mládež od 6 do 15 rokov na základnej škole v Mostovej, prostredníctvom interaktívnych, zážitkových a aktivizačných výučbo...

Ponukový list environmentálnych výchovno-vzdelávacích exkurzií a terénnych programov pre základné školy

Pre environmentálne výchovno-vzdelávacie programy platia nasledovné všeobecné podmienky: programy sú určené najmä pre školy v územnej pôsobnosti S-NP Malá Fatra, môžu sa podľa dohody realizovať aj pre záujmové krúžky,...

Ponukový list environmentálnych výchovno-vzdelávacích exkurzií a terénnych programov pre stredné školy

Pre environmentálne výchovno-vzdelávacie programy platia nasledovné všeobecné podmienky: programy sú určené najmä pre školy v územnej pôsobnosti S-NP Malá Fatra, môžu sa podľa dohody realizovať aj pre záujmové krúžky,...

Ponukový list environmentálnych výchovno-vzdelávacích programov pre stredné školy v interiéri

Pre environmentálne výchovno-vzdelávacie programy platia nasledovné všeobecné podmienky: programy sú určené najmä pre školy v územnej pôsobnosti S-NP Malá Fatra, môžu sa podľa dohody realizovať aj pre záujmové krúžky,...

Ponukový list environmentálnych výchovno-vzdelávacích programov pre 3.-9. základných škôl v interiéri

Pre environmentálne výchovno-vzdelávacie programy platia nasledovné všeobecné podmienky: programy sú určené najmä pre školy v územnej pôsobnosti S-NP Malá Fatra, môžu sa podľa dohody realizovať aj pre záujmové krúžky, ŠKD ...

Ponukový list environmentálnych výchovno-vzdelávacích programov pre materské školy a 1.-2.ročník základných škôl

Pre environmentálne výchovno-vzdelávacie programy platia nasledovné všeobecné podmienky: programy sú určené najmä pre školy v územnej pôsobnosti S-NP Malá Fatra , môžu sa podľa dohody realizovať aj pre záujmové krúžky...

Návšteva malokarpatského podzemia

Doprajte vašim žiakom jedinečný zážitok, návštevu podzemia v Pezinku. Vezmite ich na jedinečnú komentovanú prehliadku do útrob prieskumného banského diela Budúcnosť, ktoré sa nachádza priamo v priestore Prírodného a banského ...