Gymnázium Jána Adama Raymana

Admin organizácie
Zuzana Dzurišinová
Adresa
Mudroňova
Prešov
Slovensko
Kontaktné údaje
051/7711600
E-mailový kontakt

Materská škola Budovateľská 8, Prešov

Admin organizácie
Emília Poklembová
Adresa
Budovateľská 8
Prešov
Slovensko
Kontaktné údaje
0903569366
E-mailový kontakt

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Admin organizácie
Veronika Hudzíková
Adresa
Žriedlová 13
Old Town
Košice
Slovakia
Kontaktné údaje
055/7853566
E-mailový kontakt

ZŠ s MŠ Dolné Orešany

Admin organizácie
Katarína Radvanská
Adresa
Základná škola
Dolné Orešany
Slovensko
Kontaktné údaje
033/5582109
E-mailový kontakt

Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín

Admin organizácie
Marianna Borbová
Adresa
Martina Hattalu 2149
026 01 Dolný Kubín-Brezovec
Slovensko
Kontaktné údaje
+421435864813
E-mailový kontakt

Centrum environmentálnych aktivít

Admin organizácie
Richard Medal
Adresa
Mierové námestie 29
911 01 Trenčín
Slovensko
Kontaktné údaje
0905469707
E-mailový kontakt

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín

Admin organizácie
Tomáš Bublík
Adresa
Kontaktné údaje
-
E-mailový kontakt

Párnický rybár OZ

Admin organizácie
Zdenka Prílepková
Adresa
Párnica č. 64
026 01 Párnica
Kontaktné údaje
+421915602544
E-mailový kontakt

Iniciatíva stráže prírody

Admin organizácie
Richard Biznár
Adresa
Líščie údolie 23
841 05 Bratislava
Kontaktné údaje
+421 950 259 446
E-mailový kontakt

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Admin organizácie
Marek Ratkovský
Adresa
Hurbanova 6
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
048 472 33 12
E-mailový kontakt

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi

Admin organizácie
Dagmar Tragorová
Adresa
Kontaktné údaje

E-mailový kontakt

ZŠ Abovská 36, Košice

Admin organizácie
Renáta Sýkorová
Adresa
Kontaktné údaje
0903705264
E-mailový kontakt

ZŠ s MŠ Vavrečka 204

Admin organizácie
Marta Hrkeľová Marta Hrkeľová
Adresa
Kontaktné údaje
0903488954
E-mailový kontakt

Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Admin organizácie
Jana Bilčíková
Adresa
Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 74 Nitra
Kontaktné údaje
+421 37 6408 334
E-mailový kontakt

Súkromná základná umelecká škola, n.o.

Admin organizácie
Gabriela Gyüreová
Adresa
Novohradská 1077/2 Lučenec 984 01
Kontaktné údaje
+421905265714
E-mailový kontakt

Súkromné mestské ekocentrum Malá líška

Admin organizácie
Dana Bardonová
Adresa
Radvanská 1
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
0908571635
E-mailový kontakt

ZŠ Milana Mravca 950

Admin organizácie
Miroslava Čišecká
Adresa
Kontaktné údaje
0908263879
E-mailový kontakt

Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára

Admin organizácie
Jana Smutná
Adresa
Kontaktné údaje
+421904668314
E-mailový kontakt

Základná škola Školská 297 Jaklovce

Admin organizácie
Tadeáš Mikluš
Adresa
Kontaktné údaje

E-mailový kontakt

Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF v Nitre

Admin organizácie
Imrich Jakab
Adresa
Constantine the Philosopher University
Trieda Andreja Hlinku
Nitra-Chrenová
Slovakia
Kontaktné údaje
+421 37 6408 595
E-mailový kontakt