Iniciatíva stráže prírody

Admin organizácie
Richard Biznár
Adresa
Líščie údolie 23
841 05 Bratislava
Kontaktné údaje
+421 950 259 446
E-mailový kontakt

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Admin organizácie
Marek Ratkovský
Adresa
Hurbanova 6
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
048 472 33 12
E-mailový kontakt

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi

Admin organizácie
Dagmar Tragorová
Adresa
Kontaktné údaje

E-mailový kontakt

ZŠ Abovská 36, Košice

Admin organizácie
Renáta Sýkorová
Adresa
Kontaktné údaje
0903705264
E-mailový kontakt

ZŠ s MŠ Vavrečka 204

Admin organizácie
Marta Hrkeľová Marta Hrkeľová
Adresa
Kontaktné údaje
0903488954
E-mailový kontakt

Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Admin organizácie
Jana Bilčíková
Adresa
Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 74 Nitra
Kontaktné údaje
+421 37 6408 334
E-mailový kontakt

Súkromná základná umelecká škola, n.o.

Admin organizácie
Gabriela Gyüreová
Adresa
Novohradská 1077/2 Lučenec 984 01
Kontaktné údaje
+421905265714
E-mailový kontakt

Súkromné mestské ekocentrum Malá líška

Admin organizácie
Dana Bardonová
Adresa
Radvanská 1
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
0908571635
E-mailový kontakt

ZŠ Milana Mravca 950

Admin organizácie
Miroslava Čišecká
Adresa
Kontaktné údaje
0908263879
E-mailový kontakt

Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára

Admin organizácie
Jana Smutná
Adresa
Kontaktné údaje
+421904668314
E-mailový kontakt

Základná škola Školská 297 Jaklovce

Admin organizácie
Tadeáš Mikluš
Adresa
Kontaktné údaje

E-mailový kontakt

Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF v Nitre

Admin organizácie
Imrich Jakab
Adresa
Constantine the Philosopher University
Trieda Andreja Hlinku
Nitra-Chrenová
Slovakia
Kontaktné údaje
+421 37 6408 595
E-mailový kontakt

Bratislavský samosprávny kraj

Admin organizácie
Martin Obuch
Adresa
Sabinovská 16
Ružinov
Slovensko
Kontaktné údaje
02/4826 4111
E-mailový kontakt

Súkromná Spojená škola EDUCO

Admin organizácie
Dáša Fitáková
Adresa
Kontaktné údaje

E-mailový kontakt

Slovenské banské múzeum

Admin organizácie
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Adresa
Kammerhofská 2
Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné údaje
+421 45 694 9451
E-mailový kontakt

ENVI - PAK, a.s.

Admin organizácie
Katarína Kretter
Adresa
ENVI - PAK
a.s.
Galvaniho 7/b
Slovensko
Kontaktné údaje
02 3332 2710
E-mailový kontakt

SOŠ obchodu a služieb

Admin organizácie
Vanesa Ondrejkovičová
Adresa
Kontaktné údaje
0904 639 726
E-mailový kontakt

SUSTO - Sustainability Tools

Admin organizácie
Boglárka Ivanegová
Adresa
Kráľovský Chlmec
Slovakia
Kontaktné údaje
0915622007
E-mailový kontakt

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Admin organizácie
Veronika Kubušová
Adresa
Tajovského 25
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
+421484135237
E-mailový kontakt