Typ organizácie

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.

Admin organizácie
Ľubomír Bilský
Adresa
Špitálska
Bratislava
Slovensko
Kontaktné údaje
0918 378 550
E-mailový kontakt
Webová stránka

Trnavský samosprávny kraj

Admin organizácie
Zelený kraj
Adresa
Starohájska 10
Trnava
Slovensko
Kontaktné údaje
0335559111
E-mailový kontakt
Webová stránka

ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

Admin organizácie
Samuel Kapsa
Adresa

Zelený klobúk s r.o.

Admin organizácie
Monika Janíková
Adresa
Mierové námestie 52
Ilava
Slovensko
Kontaktné údaje
+421918118991
E-mailový kontakt
Webová stránka

ZŠ Toporec

Admin organizácie
Katarína Horská
Adresa
Kontaktné údaje
0915929318
E-mailový kontakt
Webová stránka

Základná škola s MŠ

Admin organizácie
Alena Skokanová
Adresa
Kontaktné údaje
7791430
E-mailový kontakt
Webová stránka

Základná škola Nenince

Admin organizácie
Ladislav Jusztin
Adresa

Základná škola

Admin organizácie
Katarína Garajová
Adresa
Kontaktné údaje
0911240497
E-mailový kontakt
Webová stránka

Základná škola, Važecká 11, Prešov

Admin organizácie
Lívia Durkáčová
Adresa
Važecká 11
Prešov-Solivar
Slovensko
Kontaktné údaje
0517706755
E-mailový kontakt
Webová stránka

Základná škola Bystré

Admin organizácie
Zuzana Harčariková
Adresa
Kontaktné údaje
0908575577
E-mailový kontakt
Webová stránka