Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Projekt Enviro v Narnii

Na základe schválenia projektu Enviro v Narnii a poskytnutia dotácie v sume 1995 EUR Environmentálnym fondom MŽP SR si Vás dovoľujeme informovať o prácach zrealizovaný...

,,Učíme sa v prírode´´ v mestských sadoch

Mesto Lučenec sa v minulom roku zapojilo do výzvy v rámci podpory formou dotácie na rok 2022 z Environmentálneho fondu, v oblasti Environmentálnej výchovy, vzdelávania a os...

Deviata výzva

Klimatická zmena je fakt.

...

Výsledky 27. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.

...

Realizácia Enviroučebne "Na lúke"

Myšlienka sa premenila na realitu. Vďaka 5000,- eur dotácii z Environmentálneho fondu v rámci ZVF sa premenila nevyužívaná plocha na školskom nádvorí na funkčnú enviroučebňu „Na lúk...

Realizácia enviroučebne "Na lúke"

Myšlienka sa premenila na realitu. Vďaka 5000,- eur dotácii z Environmentálneho fondu v rámci ZVF sa premenila nevyužívaná plocha na školskom nádvorí na funkčnú enviroučebňu „Na lúk...

Štart Zero Waste programu pre samosprávy bol úspešný!

V projekte s názvom „Zero Waste program pre samosprávy“, ktorý sme my OZ Priatelia Zeme – SPZ zrealizovali, sme mali za cieľ predstaviť samosprávam na Slovensku unikátny...

Hypericum 2023 o mokradiach Žitného ostrova

23.5. 2023 sa v SEV Dropie uskutočnil 23. ročník súťaže Hypericum, ktoré sa obyčajne koná pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity.

...