Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Bádanie v zime v okolí rašelinísk

Devätnásť škôl škôl v blízkosti rašeliniskových lokalít Oravy, Spiša a Záhoria sa zapojilo do projektu "Ekohydrologická obnova rašelinísk...

Enviroprojekt 2022

Rozvojový projekt „ ENVIROPROJEKT 2022“ financovaný z MŠVVaŠ SR

Názov projektu : Život a tajomstvá jazierka

Téma proje...

Ako chutí remeslo?

AKO CHUTÍ REMESLO bol rozvojový projekt - ENVIROPROJEKT 2022/23 financovaný MŠVVaŠ SR.

Hlavným cieľom nášho projektu bolo vzbudiť u detí záujem o remeslo, objaviť jeho...

Enviroprojekt - Zaži Gemer na vlastnej koži

Sme základná škola, ktorá má starostlivosť a ochranu prostredia v ktorom žijeme medzi svojimi prioritami. Dlhodobo budujeme funkčné prvky zelene v našom areáli a vedieme našich žiakov k praktickým ...

Januárový stromácky webinár

Spoznajte mladých ekológov z klubu Lamačské sovy a naše pripravené novinky

...

Enviropátračka o zdravom životnom štýle

Dôležité? Úplne najviac. V tomto kole si vyskúšajte, aké by to bolo žiť zdravo.

...

Leto na Lúkach v SEV Dropie - 2019 - 2022

Z letných workshopov pre deti vzniklo video, ktoré podáva stručný prehľad aktivít uskutočňovaných na workshopoch.

https://www.youtube...

Zmena vo výške správnych poplatkov za CITES žiadosti

Od 1.1.2023 sa zvyšujú správne poplatky za žiadosti o vydanie CITES povolení a potvrdení, ktoré vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 

...