Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Naše zážitkové programy sú zamerané na živú a neživú prírodu, vzťahy a zmeny v prírode v priebehu roka a na domácu ekológiu. Objavujte, bádajte, tvorte, diskutujte a spoznávajte svet z nového uhla pohľadu spolu s DAPHNE. Všetky programy...

Climate Change Living Lab

Globálne klimatické zmeny a lokálna zraniteľnosť Každý, kto spoznáva príbeh dropa, pochopí, že ten príbeh je o zraniteľnosti jedného druhu, ktorý sa nedokázal adaptovať zmenám vo svojom životnom prostredí. Drop sa preto stal na Slovensku...

Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s ponukou partnerstva, alebo účasti Vás, Vašich partnerov, kolegov, zamestnancov ako účastníkov na našom evente „Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť“, ktorý Vá...

Hravá geológia v Prírodnom a banskom skanzene Budúcnosť

V roku 2019 sme spustili výučbu geológie inovatívnym spôsobom. Po pozitívnych ohlasoch na prvé workshopy pre menšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl sme sa rozhodli v programe pokračovať a výučbu rozširovať o rôzne záujmové ...

Hravá geológia

V roku 2019 sme spustili výučbu geológie inovatívnym spôsobom. Po pozitívnych ohlasoch na prvé workshopy pre menšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl sme sa rozhodli v programe pokračovať a výučbu rozširovať do rôznych záujmo...

Globálne vzdelávanie - aktivity pre II.stupeň ZŠ a SŠ

https://www.natucrea.sk/wp-content/uploads/2020/10/globalne-vzdelavanie.pdf...

Biodiverzita - aktivity pre MŠ a I. stupeň ZŠ

https://www.natucrea.sk/wp-content/uploads/2020/10/biodiverzita.pdf...

Jednodňové programy SEV SAŽP Dropie

Putovanie po Dropom kráľovstve pre malých – Prechádzka krajinou Ostrovných lúk pre veľkých. Lektorovaná exkurzia  zameraná na spoznávanie typických prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostí Dolného Žitného ostrov...