Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s ponukou partnerstva, alebo účasti Vás, Vašich partnerov, kolegov, zamestnancov ako účastníkov na našom evente „Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť“, ktorý Vá...

Hravá geológia v Prírodnom a banskom skanzene Budúcnosť

V roku 2019 sme spustili výučbu geológie inovatívnym spôsobom. Po pozitívnych ohlasoch na prvé workshopy pre menšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl sme sa rozhodli v programe pokračovať a výučbu rozširovať o rôzne záujmové ...

Hravá geológia

V roku 2019 sme spustili výučbu geológie inovatívnym spôsobom. Po pozitívnych ohlasoch na prvé workshopy pre menšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl sme sa rozhodli v programe pokračovať a výučbu rozširovať do rôznych záujmo...

Globálne vzdelávanie - aktivity pre II.stupeň ZŠ a SŠ

https://www.natucrea.sk/wp-content/uploads/2020/10/globalne-vzdelavanie.pdf...

Biodiverzita - aktivity pre MŠ a I. stupeň ZŠ

https://www.natucrea.sk/wp-content/uploads/2020/10/biodiverzita.pdf...

Jednodňové programy SEV SAŽP Dropie

Putovanie po Dropom kráľovstve pre malých – Prechádzka krajinou Ostrovných lúk pre veľkých. Lektorovaná exkurzia  zameraná na spoznávanie typických prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostí Dolného Žitného ostrov...

Príbeh Papeka

Príbeh papeka je zameraný na lesný ekosystém, na život konkrétneho stromu. Sleduje jeho vývoj od semienka, cez postupný rast do "dospelosti" a končí významom "mŕtveho" dreva v lese. ...

Zooškola

Poznáze zooškolu?  Zooškola slúži na spestrenie hodín biológie, prírodopisu či prvouky. Príďte si zaujímavou formou rozšíriť vedomosti do nášho Centra environmentálnej výchovy do Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach.  V...