Centrum environmentálnych aktivít

Admin organizácie
Richard Medal
Adresa
Mierové námestie 29
911 01 Trenčín
Slovensko
Kontaktné údaje
0905469707
E-mailový kontakt

Párnický rybár OZ

Admin organizácie
Zdenka Prílepková
Adresa
Párnica č. 64
026 01 Párnica
Kontaktné údaje
+421915602544
E-mailový kontakt

Iniciatíva stráže prírody

Admin organizácie
Richard Biznár
Adresa
Líščie údolie 23
841 05 Bratislava
Kontaktné údaje
+421 950 259 446
E-mailový kontakt

Súkromná základná umelecká škola, n.o.

Admin organizácie
Gabriela Gyüreová
Adresa
Novohradská 1077/2 Lučenec 984 01
Kontaktné údaje
+421905265714
E-mailový kontakt

ENVI - PAK, a.s.

Admin organizácie
Katarína Kretter
Adresa
ENVI - PAK
a.s.
Galvaniho 7/b
Slovensko
Kontaktné údaje
02 3332 2710
E-mailový kontakt

Ochrana dravcov na Slovensku

Admin organizácie
Tomáš Veselovský
Adresa
Trhová 54
841 01 Bratislava
Kontaktné údaje
+421 911 882626
E-mailový kontakt

Pestrec

Admin organizácie
Žofia Kutlíková Jakubová
Adresa
Obec Jedľové Kostoľany
Jedľové Kostoľany
Slovensko
Kontaktné údaje
0905760840
E-mailový kontakt

Asociácia spotrebiteľských subjektov &Slovenska

Admin organizácie
Božena Stašenková
Adresa
Popradská 6
064 01 Stará Ľubovňa
Slovensko
Kontaktné údaje
+421 903 032 696
E-mailový kontakt

Občianske združenie OZ EKO ĽUDIA

Admin organizácie
Eva Černáková
Adresa
Diamantová 8
Košice
Slovensko
Kontaktné údaje
0944290783
E-mailový kontakt

Energia pre Slovensko

Admin organizácie
Peter Tauš
Adresa
Hanojská 4
040 13 Košice
Kontaktné údaje
0904295272
E-mailový kontakt

Centrum environmentálnej výchovy Turiec

Admin organizácie
Martin Kondek
Adresa
Severná 6
Martin-Záturčie
Slovensko
Kontaktné údaje
915967526
E-mailový kontakt

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Admin organizácie
Jana Menkynová
Adresa
Podunajská 24
821 06 Bratislava
Slovensko
Kontaktné údaje
+421 2 455 240 19
E-mailový kontakt

BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Admin organizácie
Jozef Molnár
Adresa
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Na Riviére
Karlova Ves
Slovensko
Kontaktné údaje
+421 903 046 540
E-mailový kontakt

Green Foundation

Admin organizácie
Simona Kuciaková
Adresa
Búdková 22
Bratislava
Slovensko
Kontaktné údaje
+421948419929
E-mailový kontakt