Resetovať filter

články

Udalosti

Regionálne programy 2023/2024

Po turistickej značke

Príma Klíma pátračka

Výzvy

Zdroje

Sylaby a materiály pre rozšírený predmet pre základné školy - Odpady ako vzácne poklady

Za modrú oblohu - čisté ovzdušie - populair

Kal nad zlato

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia projekt populair

Ponuka EVVO

Katalóg vzdelávacích programov - Východné Slovensko

Naučme sa chrániť dravce

Hľadanie minerálov v Malých Karpatoch

Hľadanie fosílií v Malých Karpatoch