ENVIROPROJEKT 2021: Školská záhrada na výučbu a relax

Naším cieľom bolo vytvoriť v areáli školy okrasnú školskú záhradu s oddychovou zónou pre študentov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov počas, ale i po skončení vyučovania. Záhra...

Enviroprojekt 2021 - Ako Od a Pad učili deti separovať odpad

Projekt ,Ako Od a Pad učili deti separovať odpad, sme realizovali v rámci rozvojového projektu „Enviroprojekt 2021“ na tému : Odpady.

Cieľom projektu bolo zvýšiť  po...

Enviroprojekt 2021: Školský ovocný sad

Projekt „Školský ovocný sad“ sme realizovali v rámci rozvojového projektu „Enviroprojekt 2021“ na tému : Zdravé životné prostredie v škole.

...

Enviroprojekt 2021: Cesta zeleňou

Najvážnejším problémom súčasnosti je znečisťovanie a devastácia životného porostredia. Ekologickým cítením sa človek nenarodí, preto je veľmi dôležité vytvoriť nové vzory správania sa jednotlivcov,...

Prispejte ku skvelej veci

Darujte 2 % z dane a podporte tých, ktorí chcú rásť.

...

ENVIROPROJEKT 2021: Gretina záhrada

ENVIROPROJEKT 2021: Gretina záhrada

...

Ako znížiť emisie z kúrenia drevom o polovicu?

Viete, že vykurovanie domácností sa na Slovensku podieľa na viac ako 70 % všetkých emisií prachových častíc? Ak sa však naučíme kúriť správne, môžeme znížiť emisie na minimum. Príčinou zvýšených ko...

Enviroprojekt 2021: Environmentálna výchova v exteriéri

Názov projektu: Environmentálna výchova v exteriéri

Téma 1: Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha