Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Materská škola

web stránkia materskej školy, zverejnený článok projektu " Separuj - chráň životné prostredie"

...

informačný portál

Co2News.sk je informačný portál zameraný na oblasť klimatických zmien, uhlíkovej stopy, uhlíkovej neutrality, uhlíkovej kalkulačky, a...

Brožúrka - environmentálne programy pre ZŠ a SŠ v Bratislavskom kraji

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vybral programy etablovaných združení do brožúrky pre ZŠ a SŠ najmä z bratislavského kraja. Tlačenú verziu je možné objednať zdarma na mailovej adrese: rudol...

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia projekt populair

Výučbové programy


Výučbový program na popularizáciu témy ovzdušia a rozšírenie environmentálnej výchovy o túto tému nájdete v prílohe.

Hodina je zameran...

Vitajte v Sodome

Pútavý dokument o najväčšej skládke elektroodpadu a zároveň o jednom z najtoxickejších miest sveta - Agbogbloshie, Akkra, Ghana. Na tomto mieste končí ročne 250-tisíc ton elektroodpadu z celého sve...

Príroda pre všetkých

Ak vás zaujíma príroda na Slovensku a podnetné informácie o chránených územiach

Ako správne kúriť brožúra - populair.

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si ...

www.kolobehroka.sk

webstránka Kolobeh roka

Nájdete na nej ukážky vyučovacích blokov prierezového učenia pre I.stupeň základnej školy. Stránka vznikla vďaka Zelený vzdelávací fond

...