Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny

Národný projekt Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku ponúkol možnosti na rozvoj, spoznávanie a vzdelá...

22. výskumnícky workshop v SEV Dropie

V dňoch 25.9. – 27.9.2023 prebiehal v našom Stredisku environmentálnej výchovy Dropie 22. výskumnícky workshop, ktorého sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka. Žiaci k nám zavíta...

TOP 10 inšpiratívnych tipov na ochranu životného prostredia od našich sledovateľov

Naša Zem je náš jediný domov a každá snaha, aj tá najmenšia na jej ochranu môže mať významný vplyv. Naši sledovatelia na sociálnych sieťach nám pri nedávnej súťaži poskytli niekoľko skvelýc...

Obnova rašelinísk v Karpatoch pomôže pri adaptácii na zmenu klímy - Spišsko-teplické slatiny

Cielenou obnovou vybraných ekosystémov máme možnosť zmierňovať klimatickú zmenu. Medzi ekosystémy s najväčším potenciálom patria rašeliniská, ktorých však väčšina bola u nás v&nbs...

Druhý život odpadu II - Deň Zeme 2023

Je už tradíciou, že na energii každý rok organizujeme pri príležitosti Dňa Zeme enviropodujatie. Sme zapojení do projektu Druhý život odpadu a preto táto tematika tvorila základ žiackych vzdelávací...

Zatoč(me) s odpadom - natočenie videa

Sme žiaci Školy umeleckého priemyslu v Košiciach, ktorí svoj voľný čas využívajú nie len
k rozvoju svojej umeleckej stránky, ale aj ochrane prírody, zdravia a kvality života okolo
...

Enviroprojekt 2022 - Kvíz o recyklovaní

Kvíz o recyklovaní je určený pre žiakov 1. stupňa. Zameraný je na precvičenie a zhrnutie získaných vedomostí o recyklácii, likvidácii a separácii odpadu. 

 

...