Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Zatoč(me) s odpadom - natočenie videa

Sme žiaci Školy umeleckého priemyslu v Košiciach, ktorí svoj voľný čas využívajú nie len
k rozvoju svojej umeleckej stránky, ale aj ochrane prírody, zdravia a kvality života okolo
...

Enviroprojekt 2022 - Kvíz o recyklovaní

Kvíz o recyklovaní je určený pre žiakov 1. stupňa. Zameraný je na precvičenie a zhrnutie získaných vedomostí o recyklácii, likvidácii a separácii odpadu. 

 

...

Enviroprojekt 2022 - Enviromatematika

Učenie hrou a medzipredmetové vzťahy sú v škole veľmi dôležité. Pridanou hodnotou je ešte, že sa to deje pod hlavičkou rozvojového projektu MŠVVaŠ SR Enviroprojektu 2022. 

...

Novoročné ekologické predsavzatia

Mnohí z nás si na začiatku nového roku dávajú predsavzatia. Najčastejšie sa týkajú cvičenia, zdravej stravy alebo učenia sa. Avšak, dnešná doba už od nás vyžaduje uvedomelejšie ciele...

Váš názor na triedenie kuchynského odpadu

Povinné triedenie kuchynského odpadu z domácností je vo väčšine samospráv zavedené už takmer dva roky a ľudia si postupne osvojili myšlienku triedenia aj tohto druhu odpadu. Aj keď viacerí ...

Zatoč s odpadom - environdeň pre celú školu

Naša škola bola v minulom roku medzi víťazmi  v kategórii najaktívnejšia škola v kampani Učiteľ v akcii, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia.

...

Zatoč s odpadom v praxi

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť – asi každý z nás už počul toto príslovie. Že sa v ňom ukrýva poriadny kus múdrosti sme zistili počas našej návštevy v prevádzke spoločno...

GLOBE GAMES 2022

V dňoch 26. 5. - 29. 5. 2022 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) Games. Stretn...