Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Re - R. RAŠI: Z najnovšej výzvy podporíme rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry v mestách

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v týchto dňoch vyhlásilo výzvu na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Ci...

NARA-SK sa stáva významným konzultantom textilného priemyslu na Slovensku pri prechode na obehové hospodárstvo.

V uplynulých mesiacoch sa zástupcovia Národnej recyklačnej agentúry Slovensko v rámci aktivít medzinárodných konzorcií projektov venujúcich sa prechodu textilného priemyslu na obehové hos...

RE: M. Kaliňák: Sociálne podniky sú potenciálom pre menej rozvinuté okresy

Všetky najmenej rozvinuté okresy viac-menej kopírujú Atlas rómskych komunít. Preto je potrebné prepojiť všetky zdroje z európskych fondov a nastaviť jednotlivé výzvy pre potreby konkrétnych...

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

“Našou snahou bude prepojiť širšie okolie Martina, Turca a Žilinského kraja. Chceme, aby do Envirocentra chodilo viac ľudí, ktorých by sme chceli upozorniť na témy adaptácie na zmenu klím...

Zelený Merkúr 2024 - Ocenenia udelené za environmentálne správanie organizácií

Súťaž Zelený Merkúr sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnová...

Les je náš domov (Deti z lesného klubu)

Projekt Les je náš domov (Deti z Lesného klubu) bol realizovaný v priebehu roka 2023 a pozostával celkovo zo 4 plánovaných aktivít. Projekt bol realizovaný s finančnou podp...

Projekt : "Poďme sa nadýchnuť a oddýchnuť"

"Poď sa sa s nami nadýchnuť a oddýchnuť ". Už aj na našej škole sme vybudovali miesto pre toto heslo....

...

Projekt ZELENŠIA ŠKOLA, LEPŠÍ VZDUCH

Projekt ZELENŠIA ŠKOLA, LEPŠÍ VZDUCH

...