Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Lesnícke dni

LESNÍCKE DNI

...

VOLANIE DIVOČINY - Vodné bezstavovce, biosféra a parametre vody na Kunovskej priehrade (Enviroprojekt - Sme na jednej lodi)

Klimatický tím Základnej školy nma ulici Viliama Paulínyho-Tótha 32 v Senici sa počas uplynulého pol roka intenzívne venoval skúmaniu vybraných ukazovateľov kvality vody a výskytu vodných bezstavov...

RED ALERT - akcia k školskému enviroprojektu SME NA JEDNEJ LODI

Základná škola na ulici Viliama Paulínyho-Tótha sa rozhodla v rámci prebiehajúceho enviroprojektu znížiť podiel asfaltových a betónových plôch na svojom pozemku a zrealizovať niekoľko zelených opat...

ZELENÁ HLIADKA - akcia školského enviroprojektu SME NA JEDNEJ LODI

Základná škola na ulici Viliama Paulínyho-Tótha v Senici rozbehla v školskom roku 2021/2022 niekoľko akcií v rámci prebiehajúceho enviroprojektu SME NA JEDNEJ LODI. Jendou z týchto akcií bola aj po...

Quest "Zlatá záhrada" v SEV Dropie

Quest "Zlatá záhrada" si mohli túto sezónu v SEV Dropie vyskúšať naši veľkí i malí návštevníci. Čo všetko taká hľadačka skrýva, aké zaujímavosti a zážitky ponúka spoznávanie krajiny formo...

Elektrodoprava k Plitvickým jazerám – PLITVICE (Chorvátsko)

Plitvické jazerá (chorv. Plitvička jezera) sú najstarším a najväčším národným parkom v Chorvátsku. Park sa nachádza v hornatej  

„Krok do prázdna“ v nadmorskej výške 3842 m – CHAMONIX (Francúzsko)

„Krok do prázdna“ je názov pozoruhodnej a nevšednej atrakcie, ku ktorej sa dostanete zo Chamonix. Chamonix (Obr. 1) je alpské mestečko, ktoré sa nachádza ...

VOLANIE DIVOČINY - Vtáctvo na Kunovskej priehrade (Enviroprojekt - Sme na jednej lodi)

8 oddiel vodných skautov v Senici sa toto leto rozhodol pripraviť cestu pre žiakov ZŠ na ulici Viliama Paulínyho-Tótha v Senici k poznávaniu vtáctva na Kunovskej priehrade a oslovil pána profe...