Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Obnova rašelinísk v Karpatoch pomôže pri adaptácii na zmenu klímy - Spišsko-teplické slatiny

Cielenou obnovou vybraných ekosystémov máme možnosť zmierňovať klimatickú zmenu. Medzi ekosystémy s najväčším potenciálom patria rašeliniská, ktorých však väčšina bola u nás v&nbs...

Druhý život odpadu II - Deň Zeme 2023

Je už tradíciou, že na energii každý rok organizujeme pri príležitosti Dňa Zeme enviropodujatie. Sme zapojení do projektu Druhý život odpadu a preto táto tematika tvorila základ žiackych vzdelávací...

Zatoč(me) s odpadom - natočenie videa

Sme žiaci Školy umeleckého priemyslu v Košiciach, ktorí svoj voľný čas využívajú nie len
k rozvoju svojej umeleckej stránky, ale aj ochrane prírody, zdravia a kvality života okolo
...

Enviroprojekt 2022 - Kvíz o recyklovaní

Kvíz o recyklovaní je určený pre žiakov 1. stupňa. Zameraný je na precvičenie a zhrnutie získaných vedomostí o recyklácii, likvidácii a separácii odpadu. 

 

...

Enviroprojekt 2022 - Enviromatematika

Učenie hrou a medzipredmetové vzťahy sú v škole veľmi dôležité. Pridanou hodnotou je ešte, že sa to deje pod hlavičkou rozvojového projektu MŠVVaŠ SR Enviroprojektu 2022. 

...

Novoročné ekologické predsavzatia

Mnohí z nás si na začiatku nového roku dávajú predsavzatia. Najčastejšie sa týkajú cvičenia, zdravej stravy alebo učenia sa. Avšak, dnešná doba už od nás vyžaduje uvedomelejšie ciele...

Váš názor na triedenie kuchynského odpadu

Povinné triedenie kuchynského odpadu z domácností je vo väčšine samospráv zavedené už takmer dva roky a ľudia si postupne osvojili myšlienku triedenia aj tohto druhu odpadu. Aj keď viacerí ...