Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Záznam prednášok Agrokomplex 2022 - Regeneratívne poľnohospodárstvo

REGENERATÍVNE POĽNOHOSPODÁRSTVO - DISKUSIE A PREDNÁŠKY Agrokomplex 2022, hala M3 Popis programu: https://www.zivazahrada.sk/wp-content/uploads/2024/04/Plagat-program-FINAL-1.pdf...

Záznam odbornej konferencie Kompostovanie 2022 - Výzvy a príležitosti

Pracovná konferencia KOMPOSTOVANIE 2022 - VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI sa konala 24.2.2022 10:00 - 16:00 v kombinácii online a onsite v Leopoldove na Mestskom Úrade. Program: https://www.zivazahrada.sk/wp-content/uploads/2024/04/Program-KOMPOSTO...

Hľadanie minerálov v Malých Karpatoch

Program Hľadanie minerálov v Malých Karpatoch je zameraný na osvetu v oblasti zberateľstva minerálov. Je určený žiakom základných škôl i širokej verejnosti v území Geoparku Malé Karpaty, a to najmä v Brati...

Hľadanie fosílií v Malých Karpatoch

Program Hľadanie skamenelín v Malých Karpatoch je zameraný na osvetu v oblasti zberateľstva skamenelín. Je určený žiakom základných škôl i širokej verejnosti v území Geoparku Malé Karpaty, a to najmä v Bra...

Ťahanovská komunitná záhrada

Dlhodobo poskytujeme deťom z mestského prostredia podnetný a bezpečný priestor na skúmanie, objavovanie, neformálne vzdelávanie prostredníctvom získavania priamych nových skúseností, voľnú hru, všemožný pohyb a možnosť vyskúšať si rôzne špo...

Energetická bezpečnosť a rozmanitosť prostredníctvom kombinácie bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie

Inovatívny model na podporu energetickej bezpečnosti a rozmanitosti v podunajskej oblasti prostredníctvom kombinácie bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie aplikácia nástroja na optimalizáciu plynu DanuP-2 je nástroj pre optimálnu d...

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Téma EVVO: Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy: Certifikácia GREENPASS® - ...

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Téma EVVO: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy:  Tvorba integ...