Milan Kánya

Pekný deň prajem posledných niekoľko rokov som pracoval na vytvorení série krátkych dokumentov o plazoch žijúcich na Slovensku. Je to moja osobná aktivita financovaná len mnou. Cieľovou skupinou je verejnosť a hlavne deti preto som zvolil krátke a jednoduché dokumenty, ktoré majú zaujať a priniesť zopár zaujímavých informácii a pomôcť odstrániť antipatiu k týmto úžasným stvoreniam. Vďaka

Viac..

HRDINOVIA KLÍMY IDÚ DO SLOVENSKÝCH ŠKÔL

Vydavateľstvo PRO a denník PRAVDA chcú do slovenských škôl priniesť formou komiksu zdanlivo jednoduchú, ale pritom komplexnú informáciu o vedeckom výskume, ktorý sa týka klímy a ďalších súvisiacich oblastí. Nápad vznikol v Kanade z iniciatívy dobrovoľníkov, knižku sme preložili a doplnili o pár aktuálnych údajov. Knižka nie je bežný sci-fi komiks, no príťažlivou formou objasňuje vedeckú metód

Viac..

Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - ÚVOD

Dnes už všetci vieme, že spaľovaním fosílnych palív ľudia vytvárajú emisie, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Menej známe však je, že toto ľuďmi spôsobené otepľovanie dalo do pohybu obrovské prírodné procesy spätných väzieb, ktoré ešte viac zvyšujú teplotu. Seriál piatich krátkych filmov „Climate Emergency: FeedBack Loops“ vysvetľuje príčiny a dôsledky týchto procesov a uvá

Viac..

Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - LESY

LESY – druhý diel seriálu krátkych filmov vysvetľuje, ako výrub a ničenie lesov v kombinácii so škodlivými dôsledkami prehrievania klímy – sucho, hmyz a požiare – prispievajú k rastu emisií oxidu uhličitého, nebezpečného skleníkového plynu. Slovenské titulky nastavte cez CC. Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica

Viac..

Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - PERMAFROST

PERMAFROST – tretí diel seriálu krátkych filmov vysvetľuje, ako roztápanie zamrznutej organickej hmoty v permafroste vedie k uvoľňovaniu oxidu uhličitého a metánu. Tieto skleníkové plyny spôsobujú ďalšie otepľovanie a tým urýchľujú roztápanie permafrostu. Slovenské titulky nastavte cez CC Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica

Viac..

Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - ATMOSFÉRA

ATMOSFÉRA – štvrtý diel seriálu krátkych filmov vysvetľuje, ako vyššie teploty v Arktíde spôsobujú narušenie jet streamu – dýzového prúdenia v horných vrstvách troposféry a tým aj globálnych vzorcov počasia. Je to dôsledok spätnej väzby, ktorá na sever privádza stále viac teplého vzduchu. Slovenské titulkynastavte cez CC. Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica

Viac..

Klimatická kríza: Procesy spätných väzieb - ALBEDO

ALBEDO – záverečný diel seriálu krátkych filmov hovorí o spôsobilosti zemského povrchu odrážať žiarenie Slnka. Roztápanie ľadu a snehu v polárnych oblastiach zmenšuje plochu s vysokou odrazivosťou, takže na Zem dopadá viac slnečného žiarenia zohrievajúceho oceány, v dôsledku čoho sa roztápa ešte viac ľadu. Slovenské titulky nastavte cez CC Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica &nb

Viac..

Vykurovanie trochu inak - videá

Pozývame vás do kina, z ktorého vždy odítete s užitočnou informáciou ako si zabezpečiť teplo doma pri minimálnych finančných nákladoch a pozitívnym dopadom na ľudské zdravie.

Viac..