Vplyv poľnohospodárstva na klimatickú zmenu

Aký vplyv má poľnohospodárstvo na klimatický zmenu? Verili by ste, že aj poľnohospodárstvo si žiada inovácie? Niektoré môžu znížiť emisie skleníkových plynov.

Viac..

Ako sa poľnohospodárstvo pripravuje na klimatickú zmenu

Dokáže poľnohospodárstvo fungovať bez vody? Prečo je erózia problém? Ako sa dá predchádzať erózii? Krátke video naznačí odpovede na tieto a ďalšie otázky.    Vedeli ste, že najúrodnejšiu časť z pôdy často odnáša voda? Pri nesprávnej orbe totiž dažďová voda odplavuje najúrodnejšiu hornú vrstvu pôdy. Z hľadiska dĺžky ľudského života je pôda neobnoviteľným zdrojom. Ak máme zachovať úr

Viac..

Doprava a klimatická zmena

Po energetike a priemysle je doprava tretím najväčším producentom skleníkových plynov. Prečo sa oplatí siahnuť po udržateľnejšej forme dopravy?

Viac..

Ako kúriť a chladiť?

Energetika spoluzapríčiňuje klimatickú zmenu, ale klimatická zmena má tiež výrazný vplyv na energetiku. Prečo je potrebné šetriť energiou a ako sa dá interiér budov nie len efektívne vykurovať, ale aj ochladzovať?

Viac..

Zbytočné odpady

Odpad nepredstavuje len environmentálny problém, ale aj hospodársku stratu. Aký je vzťah odpadov a klimatickej zmeny (emisií skleníkových plynov)? Prečo je znižovanie produkcie odpadu podstatné?

Viac..

Voda v lese, erózia pôdy

Človek intenzívne ničí svoju krajinu (aj tú zalesnenú) a napriek tomu, že si to často neuvedomujeme, vráti sa nám to často napríklad v podobe prívalových povodní? Dá sa to nejako riešiť?

Viac..

Zadržiavanie dažďovej vody

Dažďová voda je v niektorých mestách odpadom, za ktorý platíme stočné. Vody bude stále menej, preto stojí za to zamyslieť sa, ako vodu racionálne využiť.

Viac..

Tepelné ostrovy

Oproti vidieku je v meste o 3 – 6°C teplejšie, a v noci dokonca aj o 12°C. Môžu za to prehrievajúce sa tmavé strechy, obrovské plochy betónu a asfaltu. Ako môžeme znížiť teplotu v meste? Prečo takýto jav vzniká? Ako je možné ho utlmiť? Načo je dobrá voda a zeleň?

Viac..