Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Sylaby a materiály pre rozšírený predmet pre základné školy - Odpady ako vzácne poklady

Rozšírený predmet pre základné školy pod názvom "Odpady ako vzácne poklady", resp. Zákla...

Playlist Biocirkulárna škola - Youtube kanál Živá pôda

Štyri vzdelávacie videá vytvorené v rámci projektu Biocirkulárna škola s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu:

Kreatívne dielne

V rámci Starej tržnice prevádzkujeme dve dielne kde môžu mladý ľudia rozvíjať tradičné keramické remeslo, ale tiež pracovať s najnovšími technológiami, ktoré môžu pomôcť riešiť tematiku klimat...

Farm to fork Kantína

V rámci trhov prevádzkujeme Kantínu, kde sa varí denné menu zo surovín kúpených priamo na trhu od trhovníkov. Tejto forme gastronómie kedy surovina putuje z farmy priamo na stôl bez dlhého reťazca ...

Chovatelia z tržnica

Video venované malým chovateľom, ktorý chovajú zvieratá bez rastových hormónov a antibiotík, v kvalitnom prostredí a svoje produkty spracúvajú a vyrábajú priamo na farme, bez nutnosti prevážať zvie...

Farmári z tržnice

V tomto videu predstavujeme malých pestovateľov zeleniny, ktorí svoje produkty predávaju na trhoch Trh-Piac-Markt. Témou je tu organické pestovanie, a krátky predajný reťazec, kedy farmár predáva s...

Trh-Piac-Markt najväčší Slowfood trh na Slovensku

Trh-piac.markt je najväčší pravidelný Slowfood trh na Slovensku. Predajcovia na trhu sú lokálny pestovatelia, ktorý svoje produkty priamo pestujú a vyrábajú. Či je to mrkva, paradajka, džem alebo p...

Oáza - priestor druhej šance

Oáza je projekt pri ktorom sa využil presklenný vnútroblok na vytvorenie interiérového sklenníka, resp. malej botanickej záhrady. V Oáze našlo svoj domov vyše 200 exotických izbových rastlín, ktoré...