Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Príklady integrovaných regionálnych investícií v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Bádateľská konferencia v Prahe

Konferencia: VZDELÁVANIE potrebuje inovácie

Zrušené - Čistejšie ovzdušie v našich obciach – ako na to

ALL DIGITAL SUMMIT 2022

ECO & ENERGY Innovation 2022

SMART CITY SUMMIT 2022: SME na ceste k Smart Cities

Otváracia konferencia projektu KLÍMA BEST - Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu