Banskobystrický samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj patrí k najrozľahlejším krajom na Slovensku a je bohatý na vzácne a chránené územia. Pre Banskobystrický samosprávny kraj je ochrana životného porstredia veľmi dôležitá. BBSK zabezpečuje v tejto oblasti činnosti, ktoré mu vyplývajú z príslušnej legislatívy a v oblasti environmentálnej výchovy pripravuje pravidelne semináre pre študentov a pedstaviteľov samospráv.