Banskobystrický kraj

články

Udalosti

workshop Vzácne kury

Festival HUBY

Ekoworkshop

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Výzvy

Zdroje

E-vzdelávacia platforma

Ponuka EVVO

Prírodovedný krúžok pre základné školy

Prírodovedný krúžok pre materské školy

Organizácie

Obec Ľubietová

Obec Ľubietová

ZŠ s MŠ, Ulica Pod Chočom 550, 034 81 Lisková

ZŠ s MŠ, Ulica Pod Chočom 550, 034 81 Lisková

Občianske združenie Diana

Občianske združenie Diana

Správa NP Muránska planina

Správa NP Muránska planina