Resetovať filter

Povedz NIE „igelitke“!

Plasty budú do roku 2050 zodpovedné za 20 % globálnej spotreby ropy a za 15 % všetkých emisií skleníkových plynov. V oceánoch bude plávať viac plastu ako rýb. Zvýšeným využívaním recyklovaných plas...

Virtuálna výstava umeleckej súťaže Zelený svet 2021

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.

...

GLOBE GAMES 2022

V dňoch 26. 5. - 29. 5. 2022 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) Games. Stretn...

Skvelý deň na MiniFARME

Stromáčikovia z Ludaníc sa mali medzi zvieratkami naozaj skvele.

...

Ranč plný zvierat

Klub Raj z Dobšinej zorganizoval ďalšiu skvelú akciu. Tentoraz aj vďaka nášmu grantu.

...

Poznáme výsledky 6. kola súťaže Envirospektrum

V období medzi 1. marcom a 27. májom sa uskutočnilo 6. kolo fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť z...

Slnovrat na záhrade v SEV Dropie

Slnovrat na záhrade bol názov tohtoročného Víkendu otvorených parkov a záhrad ( v SEV Dropie 10.-11.6.2022), ktorého heslom bolo Parky a záhrady čeliace zmenám klímy.

...

Ako dopadlo upratovanie s MAXOM?

Už po tretíkrát sa uskutočnila výzva: Jarné upratovanie s Maxom do ktorej sa mohla zapájať široká verejnosť, celé žiacke tímy, rodiny. Vyzývali sme každého, kto rád chodí do prírody, aby s...