Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Jedlé a im podobné huby

Terénny pomocník hubárov

Zber a konzumácia húb patrí k obľúbeným ľudským aktivitám. Obdivujeme ich tvary, farby aj tak trochu záhadný spôsob života. Veľmi podstatné pre nás je, či sú jedl...

Ochrana a tvorba životného prostredia v mestách

Brožúra Ochrana a tvorba životného prostredia v mestách sa venuje  tvorbe a ochrane verejných priestorov miest s prvkami zelene. Zameriava sa na proces ich plánovania...

Pexeso kúrenie

Prinášame Vám pexeso pre deti. Pexeso má informovať o správnom spôsobe vykurovania.

...

JARNÉ BYLINY

ĎALŠIA SKLADAČKA Z OBĽÚBENEJ SÉRIE Bádame v lese!

Na jar, kým sa na stromoch začnú zelenať listy, môžete v listnatých lesoch obdivovať desiatky druhov jarných bylín v pestrej palete farie...

Ako správne kúriť

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si ...

Informačné BROŽÚRY pre školy aj verejnosť

V projekte „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: 

Experimentujte s biohospodárstvom

Veselé experimenty, ktoré môžete vyskúšať v škole, na krúžkoch, či doma. Vďaka experimentom, ktoré vychádzajú z knižky Biohospodárik (What's bioeconomy), sa deti hravou formou naučia, čo j...

Peer Parliaments - Learning material (consumption)

Príručka (v angličtine) o spotrebe.

Jednotlivé témy príručky:

  • označovanie potravín,
  • odpad z potravín,
  • ceny potravín,
  • udržateľné poľnohos...