Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Vreckové kalendáriky 2024 Mokrade, jazerá, vodné nádrže

-

...

Nástenný kalendár 2024 Mokrade, jazerá, vodné nádrže

-

...

Sustainability Treasure Hunt

"Hľadanie udržateľných pokladov" je zaujímavá aktivita zameraná na podporu udržateľnosti a zvyšovanie povedomia ľudí o životnom prostredí. Využíva celý r...

Sprievodca ponukou envirovzdelávania v BBK na šk. rok 2023/2024 (pre stredné školy)

Sprievodca ponukou envirovzdelávania v Banskobystrickom kraji na školský rok 2023/2024 je určený predovšetkým učiteľkám a učiteľom na stredných školách a ponúka pestrý zoznam programov na n...

Plánujete výsadby?

Ako na sadenie v širších súvislostiach? Myslite aj na druhých. Na stránke Zelenej školy nájdete šikovné pomôcky pri výbere drevín – plagáty „Vtáčí bufet“ a rastlín &bdqu...

Zážitkové programy

hráme sa – spoznávame – objavujeme – tvoríme – spolupracujeme – relaxujeme

 

...

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam d...

Jedlé a im podobné huby

Terénny pomocník hubárov

Zber a konzumácia húb patrí k obľúbeným ľudským aktivitám. Obdivujeme ich tvary, farby aj tak trochu záhadný spôsob života. Veľmi podstatné pre nás je, či sú jedl...