Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Brožúrka - environmentálne programy pre ZŠ a SŠ v Bratislavskom kraji

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vybral programy etablovaných združení do brožúrky pre ZŠ a SŠ najmä z bratislavského kraja. Tlačenú verziu je možné objednať zdarma na mailovej adrese: rudol...

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia projekt populair

Výučbové programy


Výučbový program na popularizáciu témy ovzdušia a rozšírenie environmentálnej výchovy o túto tému nájdete v prílohe.

Hodina je zameran...

Vitajte v Sodome

Pútavý dokument o najväčšej skládke elektroodpadu a zároveň o jednom z najtoxickejších miest sveta - Agbogbloshie, Akkra, Ghana. Na tomto mieste končí ročne 250-tisíc ton elektroodpadu z celého sve...

Príroda pre všetkých

Ak vás zaujíma príroda na Slovensku a podnetné informácie o chránených územiach

Ako správne kúriť brožúra - populair.

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si ...

www.kolobehroka.sk

webstránka Kolobeh roka

Nájdete na nej ukážky vyučovacích blokov prierezového učenia pre I.stupeň základnej školy. Stránka vznikla vďaka Zelený vzdelávací fond

...

Geopark Malé Karpaty

Budovanie geoparku začalo v roku 2015 súbežne s novým konceptom UNESCO pre geoparky, tzv. ABC koncept je postavený na vzájomnej prepojenosti a interakcii A – Abiotic, neživej; B – Bioti...

Svet tvorivo - blog

Články od nás pre vás všetkých, ktorí bažíte po nových možnostiach a hľadíte vpred. Pre vás, ktorí chcete niečo (z)meniť - na sebe, vo svojom živote, či v živote a prostredí okolo nás. Venujeme sa ...