Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Jeden deň včelárom

Vzdelávacie centrum Včelí kRaj vám prináša jedinečnú možnosť bezprostredne nahliadnuť na život včiel a včelára. V tichej a čistej doline Liešnica pri Kokave nad Rimavicou sme vytvorili edukačnú včelnicu, ktorá slúži na vzdelávanie škôl a ve...

Ťahanovská komunitná záhrada

Dlhodobo poskytujeme deťom z mestského prostredia podnetný a bezpečný priestor na skúmanie, objavovanie, neformálne vzdelávanie prostredníctvom získavania priamych nových skúseností, voľnú hru, všemožný pohyb a možnosť vyskúšať si rôzne špo...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre druhý stupeň základných škôl

Ponúkame vám prednášky s odborníkmi, globálne vzdelávanie, programy na rozvoj zručnosti, bádateľské programy, pokusy a zaujímavé filmy na premietanie. Máte záujem o program na mieru? Radi vám prip...

Cesta zo stredu Zeme

Program Cesta zo stredu Zeme je zameraný na geológiu, sopky, magmatizmus, horniny a minerály. Je určený pre menšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl, a to v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom samosprá...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre prvý stupeň základných škôl

Prinášame ponuku hravých programov o prírode, ktoré vhodne dopĺňajú preberané učivo a umožňujú žiakom overiť si získané vedomosti v praxi. Spôsob práce nabáda k objavovaniu a záujmu o učivo.  Ponuky a bližšie info nájdete na na...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre materské školy

Prinášame ponuku hravých programov o prírode, vzťahoch v nej a chode ročných období. Spoločne budeme objavovať, hrať sa a tvoriť. Ponuky a bližšie info nájdete na našej stránke. Cena za program od 30€ na skupinu....

Moria ukryté v našich horách

Program Moria ukryté v našich horách je zameraný na výuku kombináciou prednášky a možnosti interakcie s horninami a fosíliami. Je určený pre žiakov základných škôl, a to v Bratislavskom, Trnavskom a Trenči...

Požičaná planéta, tématický okruh Odcudzenie

Komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj Požičaná planéta. Kľúčové témy udržateľného rozvoja a environmentálnej výchovy zrozumiteľne a pútavo prostredníctvom dokumentárnych filmov, literárnych p...