Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre druhý stupeň základných škôl

Ponúkame vám prednášky s odborníkmi, globálne vzdelávanie, programy na rozvoj zručnosti, bádateľské programy, pokusy a zaujímavé filmy na premietanie. Máte záujem o program na mieru? Radi vám prip...

Cesta zo stredu Zeme

Zameranie: endogénna geológia, sopky, horniny, minerály Získané vedomosti: žiaci sa naučia základné princípy vzniku sopečnej činnosti. Dokážu rozoznať základné typy magmatických hornín, ich zloženie a význam. Identifikácia telies sopky z...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre prvý stupeň základných škôl

Prinášame ponuku hravých programov o prírode, ktoré vhodne dopĺňajú preberané učivo a umožňujú žiakom overiť si získané vedomosti v praxi. Spôsob práce nabáda k objavovaniu a záujmu o učivo.  Ponuky a bližšie info nájdete na na...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre materské školy

Prinášame ponuku hravých programov o prírode, vzťahoch v nej a chode ročných období. Spoločne budeme objavovať, hrať sa a tvoriť. Ponuky a bližšie info nájdete na našej stránke. Cena za program od 30€ na skupinu....

Požičaná planéta, tématický okruh Odcudzenie

Komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj Požičaná planéta. Kľúčové témy udržateľného rozvoja a environmentálnej výchovy zrozumiteľne a pútavo prostredníctvom dokumentárnych filmov, literárnych p...