Resetovať filter

články

Udalosti

Vzdelávacie semináre ENVIRONMENÁLNA OSVETA A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ POŽIČANÁ PLANÉTA II. - KONZUM - Trenčiansky kraj

Festival HUBY

Hravá geológia

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Výzvy

Zdroje

E-vzdelávacia platforma

Ponuka EVVO

Cesta zo stredu Zeme

Exteriérová odborná učebňa ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

Solárne jazdy