Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Klimatická zmena a obehové hospodrástvo

Metodika pre vyučbu problematiky Kliamtickej smeny a obehového hospodárstva pre deti vo veku 13-16.

...

METODIKA ku knihe Napínavé dobrodružstvá ...

NOVÁ METODIKA pre pedagógov!

Spomínate si na príbehy o ochrane prírody Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila?<...

Vodný svet pod lupou

Metodická príručka pre učiteľov a žiakov 2. stupňa ZŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pr...

Na každej kvapke záleží ...

Metodická príručka pre učiteľov a žiakov SŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pracovné lis...

Ponorme sa do vodných tajomstiev

Metodická príručka pre učiteľov a žiakov 1. stupňa ZŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pr...

Desatoro správneho kuriča

Zásady pre správne vykurovanie. Hlavné poslanie: Kúr tak ako chceš aby kúril tvoj sused.

...

Bádateľský nápadník - Fenológia - JANUÁR

Bádateľský nápadník - Fenológia - JANUÁR

Ťažiskom programu GLOBE je bádateľsky orientované vyučovanie (BOV). Aj preto vám na tomto mieste postupne ponúkneme inšpiratívny súbor bádate...

Podpora participácie mladých ľudí v rozhodovacích procesoch v oblasti ochrany životného prostredia na úrovni samosprávy

Publikácia predstavuje výstižný metodický materiál, v ktorom sú aj návrhy pre vzdelávacie účely a príklady dobrej praxe v oblasti podpory EVVO pri práci s mládežou, s cieľom prepájanai praktickje p...