Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Podpora vedenia škôl v záujme udržateľnosti Kľúčové posolstvá

Materiál vypracovaný zo záverov stretnutia pracovnej skupiny pre udržateľnosť, v ktorom sú prezentované 

- výzvy a prekážky

- kľúčové aspekty vedenia v záujme udržateľnosti...

Spolupráca a partnerstvá pre udržateľnosť Kľúčové posolstvá

Dokument o vzdelávacom, sociálnom a environmentálnom prínose partnerstiev medzi sektormi vzdelávania pre udržateľnosť s príkladmi inšpirácií z úspešných partnerstiev.

...

Učenie sa zamerané na udržateľnosť: Osvedčené postupy vo vzdelávaní učiteľov a medzery v poskytovaní

Učenie sa zamerané na udržateľnosť: Osvedčené postupy vo vzdelávaní učiteľov a medzery v poskytovaní

1. Politická vôľa, impulz a financovanie

2. Kvalifikácie učiteľov a odborné ...

Hodnotenie učenia sa a kmpetencií vo vzdelávaní k udržateľnosti

Materiál vypracovaný zo záverov zasadnutia pracovnej skupiny Vzdelávanie pre udržateľnosť poskytuje pohľad na povahu hodnotenia učenia sa zameraného na udržateľnosť a odkazy na príklady postupov ho...

Vzdelávanie zamerané na environmentálnu udržateľnosť: Organizácia a tvorba učebných plánov a budovanie základných kompetencií

Dokument sa venuje tvorbe učebných plánov týkajúcich sa učenia sa zameraného na udržateľnosť. V hlavných odkazoch sa premietajú diskusie, ktoré sa uskutočnili v rámci pracovnej skupiny EÚ pre učeni...

GreenComp EURÓPSKY RÁMEC KOMPETENCIÍ V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI

A "MUST-HAVE" publikácia pre každého, kto chce zaviesť ciele udržateľného rozvoja do školy.

Publikácia poskytuje rámec spoločných kompetencií v oblasti udržateľnosti na eur...

Celoškolské prístupy k udržateľnosti

Celoškolské prístupy k udržateľnosti: Hlavné odkazy

Strategický rámec pre európsky vzdelávací priestor, ktorý vychádza z diskusií, ktoré sa uskutočnili počas dvoch plenárnych zasadnutí pr...

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia projekt populair

Výučbové programy


Výučbový program na popularizáciu témy ovzdušia a rozšírenie environmentálnej výchovy o túto tému nájdete v prílohe.

Hodina je zameran...