Metodické listy na vyučovanie vonku pre ZŠ

Učíte na základnej škole matematiku, slovenský jazyk, prírodovedu či prvouku alebo výtvarnú výchovu? Inšpirujte sa našimi metodickými listami a vyskúšajte s deťmi preniesť časť výučby von – na školský dvor, do parku alebo do lesa. Vznik metodických listov realizuje CEEV Živica a finančne ich podporil Zelený vzdelávací fond.  Po niekoľkomesačnej spolupráci s tímom skúsených pedagógov

Viac..

Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025

Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji je dokument formujúci spoločnú rozvojovú víziu zakladania a rozvoja subjektov zameraných na kvalitnú environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu v BSK, ktorá na základe názorovej zhody všetkých subjektov podieľajúcich sa na jej príprave, spracovaní a schválení vyjadruje obecne reálnu predsta

Viac..

Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych

  Tento obrazový manuál spravodajcov bocianov bielych je publikáciou poskytujúcou základné odborné informácie zo života bociana bieleho na Slovensku, poskytuje metodické rady čo si všímať pri pozorovaní bocianov, ktoré údaje hlásiť v rámci ekovýchovného programu Bocian, alebo na ww.bociany.sk. Približuje vedecký výskum - krúžkovanie bocianov, čo robiť, keď nájde

Viac..

Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility

Ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mestskú mobilitu priblíži školiaci a metodický materiál Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility. 

Viac..

Metodológia na rozvoj kľúčových kompetencií

Vyučovacie hodiny boli vytvorené v európskom  programe ERASMUS+ v spolupráci s kolegami z Talianska, Grécka, Českej republiky a Slovenska. Obsahom vzdelávania sú prípadové štúdie - reálne príbehy  spotrebiteľov  v trhovej ekonomike, ktoré sú prierezového charakteru a podporujú rozvoj  finančnej, mediálnej a environmentálnej gramotnosti.  

Viac..

Prípadové štúdie

Vyučovacie hodiny boli vytvorené v európskom  programe ERASMUS+ v spolupráci s kolegami z Talianska, Grécka, Českej republiky a Slovenska. Obsahom vzdelávania sú prípadové štúdie - reálne príbehy  spotrebiteľov  v trhovej ekonomike, ktoré sú prierezového charakteru a podporujú rozvoj  finančnej, mediálnej a environmentálnej gramotnosti. http:/

Viac..

Metodická príručka „Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť“

Metodická príručka „Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť“, je určená samosprávam, aktívnym občianskym združeniam, ale aj odborným organizáciám ochrany prírody a krajiny, ktoré plánujú budovanie náučného chodníka, prípadne zabezpečujú jeho prevádzku a starostlivosť. Príručka sumarizuje poznatky a skúsenosti z oblasti budovania a prevádzkovania náučných chodníkov v

Viac..

Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj

Publikácia má slúžiť ako inšpirácia pre učiteľov, budúcich pedagógov a iných pracovníkov s mládežou, ktorí sú považovaní za dôležitých aktérov zmeny smerom k udržateľnej budúcnosti.  Sprievodca má odporúčací charakter. Neprináša prísny predpis toho ako by mali environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj vyzerať, pretože by mali v čo najväč

Viac..