Climate Change Living Lab

Základné údaje:
  • Typ ponuky: jednodňové programy, prednášky a prezentácie, workshopy
  • Poskytovateľ SEV SAŽP Dropie
  • Cena Bez poplatku

Globálne klimatické zmeny a lokálna zraniteľnosť

Každý, kto spoznáva príbeh dropa, pochopí, že ten príbeh je o zraniteľnosti jedného druhu, ktorý sa nedokázal adaptovať zmenám vo svojom životnom prostredí. Drop sa preto stal na Slovensku akýmsi symbolom lokálnej druhovej zraniteľnosti. Je to vlajkový druh, ktorý má, nám ľudom, pripomínať tak dôležitosť adaptácie ako aj dôležitosť ochraňovať životné priestory, biotopy významných a chránených druhov, a taktiež zmeniť súčasný civilizačný neudržateľný rozvoj na rozvoj takého typu, ktorý sa tempom a smerom viac približuje k priebehu a fungovaniu prírodných procesov.      

Na tomto koncepte sa zrodili Klíma vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia. Realizované programové aktivity sú vďaka finančným prostriedkom z Nórskeho finančného mechanizmu a z Operačného programu kvalita životného prostredia.

Projektové aktivity sú v rámci Work package 1, Work package 2 a Work package 3 definované ako vonkajšie opatrenia, vnútorné opatrenia a mäkké opatrenia, ktorých úplný rozpis si môžete prečítať na stránke SAŽP.

Našimi projektovými partnermi sú Bjerknes Centre for Climate Research a mesto Trondheim.

Projekt Vzdelávacie ekocentrum pre oblasť klimatickej zmeny (Living Lab) v SEV Dropie získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 200 000 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte

Súvisiacie články