Názov Popis Stránka aktivity
Workshopy Modrej školy pre školy v pôsobnosti BVS, a.s.

Pripravuje Vaša škola počas školského roka tematický deň či podujatie napríklad pri príležitosti Dňa Zeme či Svetového dňa vody? Chcete Vašim žiakom spestriť program zaujímavou prednáškou či workshopom? Súčasťou vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť je aj lektorská činnosť priamo v prostredí školy, kde prostrednícvom interaktívnych modelov žiakom približujeme témy z oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva.

Cieľová skupina:  materské, základné a stredné školy v územnej pôsobnosti BVS, a.s., s dôrazom na mimobratislavské školy (mapa pôsobnosti: http://www.bvsas.sk/sk/kontakty/mapa-posobnosti-bvs/)

Všetky naše vzdelávacie aktivity realizujeme bezplatne.

V prípade záujmu nás kontaktujte na 0911 095 837 alebo info@modraskola.sk

Tešíme sa na vás!

 

www.modraskola.sk
Aj malí môžu pomáhať prírode

Už čoskoro budete mať možnosť zúčastniť sa seminára zameraného na environmentálne vzdelávanie učiteľov materských škôl a 1. – 2. ročníka základných škôl. Vychádza z knihy 6 príbehov o ochrane prírody Dobrodružstvá Toly, Poly a Emila, prostredníctvom ktorej sa s vami podelíme o metodiku pre prácu s touto  knihou a ukážeme 2 nové environmentálne výučbové programy. Toto 3-hodinové vzdelávanie plánujeme v Bratislave (28.11.) a v Malackách (29.11.) v dopoludňajších hodinách a uskutočňuje sa vďaka podpore z Medzinárodného Vyšehradského fondu v rámci projektu „Kids for Eco-Action. Súčasťou všetkých našich školení sú aj praktické aktivity a hodnotné metodické materiály, ktoré ako učitelia určite využijete vo svojej každodennej práci s deťmi.

http://daphne.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-projekty/kids-for-eco-action/aktivity/
Workshop k Správe o stave ŽP SR 2018

Na workshop sa bude diskutovať o zisteniach Správy a možných riešeniach pre zlepšenie stavu životného prostredia. Workshop bude spojený s predstavením správy „Životné prostredie Európy. Stav a perspektíva 2020“, ktorú vydala Európska environmentálna agentúra. Európska správa vychádza raz za päť rokov. Tá najnovšia nalieha na nevyhnutnú zmenu smerovania politík a spoločnosti v najbližších desiatich rokoch, lebo životné prostredie sa nachádza v bode zlomu.

Sídla a biodiverzita

Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu organizuje v rámci Národného projektu, workshop „ Sídla a biodiverzita,“ zameraný na zvyšovanie povedomia v oblasti biodiverzity v sídlach. Cieľom workshopu je poskytnutie informácií týkajúcich sa biodiverzity, teoretických východísk a príkladov dobrej praxe zo slovenských miest a obcí. Okrem odborných prednášok je súčasťou workshopu odborná exkurzia s ukážkami príkladov dobrej praxe zameraných na podporu biodiverzity v urbánnom prostredí. Workshop je určený pre odbornú a laickú verejnosť.