Klíma-týždeň v SEV Dropie

V rámci Klimatického týždňa, ktorý v SEV Dropie práve prebieha (od 12. do 16. júla), k nám do ekocentra zavítali návštevníci z rôznych kútov Slovenska (Zemianska Olča, Bratislava, Nové Zámky, Malá Lehota, Šurany, Semerovo, Ivanka pri Dunaji a i.)

 

Skupina stredoškolákov – účastníkov letného tábora „Klíma ambasádori“, sa v rámci svojho pobytu na Lélskom Ostrove, okrem iného, venujú otázkam klimatických zmien a ich negatívnych vplyvov na prírodu.  Klíma-networking sa organizuje v spolupráci s BROZ a GREEN FOUNDATION. Klíma ambasádori 14. júla sami „na vlastnej koži zažili“ krajinu, ktorá sa vysušuje kvôli klimatickým zmenám a preskúmali dopady, ktoré očividne a hmatateľne trápia a menia túto krajinu už niekoľko desaťročí. 

Mladí výskumníci klímy k nám zavítali prvýkrát a môžeme povedať, že v najvhodnejšom období! Počas extrémne teplých týždňov trvajúcich od polovičky júna, kedy na území CHVÚ Ostrovné lúky nepadli žiadne zrážky, však na ich počesť a na naše šťastie, cez noc 11. -  12.ho júla prišiel oslobodzujúci výdatný dážď s búrkou. Za jednu noc napadlo 41 mm/m2 zrážok, čo obvykle pozvoľna spadne za niekoľko mesiacov, a konečne oživili okolitú krajinu.  

Súčasťou networkingového programu (13.-14.7.2021) Klimatického týždňa sme im mohli ukázať negatívne dopady súčasných poľnohospodárskych metód. Venovali sme sa aj problematike podpory biodiverzity v poľnohospodárskej krajine, akou je napr. výstavba hmyzieho hotela v periférnych oblastiach agrárneho a prírodného prostredia. Jeden z takýchto hmyzích hotelov sme postavili v rámci networkingu Slnovrat na Dunaji pred mesiacom. Kvôli obdobiu veľkého sucha až doteraz nebol obývaný.  Teší nás jeho osídlenie, keďže hotel slúži hmyzu aj ako úkryt pred dažďom. 

Dedukčnou a argumentačnou metódou sme si priblížili tému historicko-ekologických katastrof a kolapsu niektorých pradávnych ľudských spoločností. Mládežníci využili brainstorming k envirohre „Kolaps“, v ktorej si spoločnosti vyberajú neúspech alebo úspech pri súžití s prírodou.

Klimatický týždeň zároveň ponúka možnosť pozrieť sa na krásy a premeny prírody aj očami umelcov – výtvarných pedagógov, ktorí svoje diela vystavili  14.7.2021 na vernisáži „Príroda v obraze – obraz v prírode“ v SEV Dropie. Diela budú vystavené v SEV Dropie ešte počas zajtrajšieho dňa (16.7.2021).

(autori: Veronika Pogányová, Lilla Szabóová)

 

Podobné články