Tichá jar (1962), ako začiatok environmentálneho povedomia

Uplynulo presne 60. rokov. V tomto článku spomíname na Tichú jar a jej dôležitosť, ktorá je nespochybniteľná. Kniha Tichá jar od Rachel Carsonovej bola vydaná 27. septembra 1962, a zaoberá sa negatívnymi účinkami pesticídov na životné prostredie.

V USA sa v 2. polovici minulého storočia stali v chemickom priemysle hitom pesticídy, herbicídy, aj biocídy. Boli syntetizované za účelom likvidácie hmyzu, ktorý bol zdrojom nákazy (týfus, mor, malária, žltá zimnica ), zdrojom ničenia úrody a bol všeobecne, bez výnimky, vnímaný a považovaný za nepriateľa človeka.

V bielej práškovej forme bola značne rozšírená hlavne látka DDT a postrekovali sa z lietadla celé oblasti (ulice, domy, polia, ľudia), aby zlikvidovala nežiadúci hmyz z prostredia.

Intenzívnym používaním týchto syntetizovaných pesticídov koncom 50-tych rokov nastala doslovne tichá jar (1958). Ani užitočný, ani škodlivý hmyz nebzučal, vtáky nespievali a príroda, krajina bola umlčaná. Miera úhynov vtáctva a hmyzu každého druhu bola bezprecedentná.

Zo širokej verejnosti začali ľudia vyjadrovať svoje pochybnosti, obavy spojené a používaním týchto látok. Dottie Colson, žena v domácnosti, Edwin Way Teale environmentálny výskumník alebo farmárka Olga Owens Huckin, ktorej článok o hromadnom úhyne vtáctva v oblasti Boston – Massachusetts, publikovaný na jar  1958 v regionálnom časopise Boston Herald, už nemohol uniknúť Carsonovej pozornosti.

Carsonová 4 roky písala svoju knihu Tichá jar, ktorú po jej zverejnení nenechali bez ohlasu veľké korporácie a záujmové skupiny tohto chemického priemyselného odvetvia. Začala sa ostrá kritika autorky a jej diskreditovanie.

Muselo uplynúť ďalších 10 rokov kým sa DDT v roku 1972 zakázalo. Bol to celonárodný boj (pozri si v zrojoch youtube video),  v rámci ktorého sa začalo poukazovať aj na ďalšie environmentálne záťaže, ktoré boli človekom spôsobené.

Dnes, keď nám vo všeobecnosti ubúdajú rastlinné a živočíšne druhy a biologická rozmanitosť klesá, čo by mohlo byť dôležitejšie, než spomenúť si na túto udalosť a venovať sa aktivitám a téme ochrany hmyzu a hávede.

Na takéto účely vám dávame do pozornosti katalóg "ostrovov života".

SEV Dropie pri príležitosti tohto dňa organizuje dňa 28.9. 2022  Klíma tematický deň, kedy si účastníci pripomenú túto významnú udalosť, vytvoria mini-hávedníky a prediskutujú aj problematiku zmeny klímy, zároveň sa žiakom predstavia vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia aplikovateľné v ich bezprostrednom okolí.

Zdroje:

kniha Silent Spring

https://www.youtube.com/watch?v=Ipbc-6IvMQI

https://www.osel.cz/6327-ekologicky-mein-kampf-po-padesati-letech.html

 

Podobné články