Názov Popis Stránka aktivity
Informačné dni Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu

Cieľom informačných dní je podporiť environmentálne povedomie obyvateľstva, ktoré v súvislosti s vykurovaním v domácnostiach môže do veľkej miery samé ovplyvniť čistotu ovzdušia.

Na informačných dňoch je verejnosť informovaná:

- o možnostiach čistejšieho vykurovania,

- prečo sa nesmú spaľovať alebo spoluspaľovať odpady,

- o vplyve škodlivín vypúšťaných z vykurovania v domácnostiach na zdravie ľudí,

- čo môžeme získať výmenou starého zdroja tepla za nový, moderný,

- o možnostiach získať dotáciu na obnoviteľný zdroj energie ako čistejšej formy vykurovania,

- ako ušetriť na nákladoch na kúrenie a pritom prispieť k čistejšiemu ovzdušiu

- o správnych zásadách vykurovania

- o ďalších užitočných radách týkajúcich sa vykurovania s dopadom na kvalitu ovzdušia.

http://vykurovanie.enviroportal.sk/informacnedni.aspx
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY (ETM) na národnej úrovni.

 

http://eurotm2019.eurotm.sk/