Zážitkový areál v SEV Dropie

SEV Dropie otvorí tohtoročnú návštevnú sezónu už čiastočne v novom šate ...

... a to vďaka viacerým novým prvkom, ktoré sú súčasťou zážitkového areálu vybudovaného v rámci projektu SKHU/1601/1.1/258/NATUR/DANUBEPARKS/Chute Podunajskej prírody. Projekt umožnil vybudovať v areáli nový outdoorový priestor - altánok s trstinovou strechou, pocitový chodník, objekty pre hospodárske zvieratá a malú detskú fotopozorovateľňu vtáctva, v ktorej bude umiestnená IP kamera. Fotopozorovateľňa s krmítkom dotvára interaktívny náučný chodník a zároveň slúži ako malé detské ihrisko. Fotopozorovateľňa, známa aj pod menom mYnest, vznikla v spolupráci so známym „neviditeľným“ maďarským fotografom prírody Máté Bence. (https://matebence.hu/#galeria). Do zážitkového parku čoskoro pribudnú aj ďalšie elementy ako lanová dráha a vŕbový labyrint.Projekt sa realizoval vďaka Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko a viac sa o ňom dozviete na:danubenaturpark.sk.

Nové infopanely náučného chodníka Príbeh krajiny Lúk sa inštalovali v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/ 001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky a podávajú ucelený obraz o Dolnom Žitnom ostrove z prírodného a kultúrneho hľadiska interaktívnym spôsobom (napr. zvukový panel). Na pozorovanie krajiny pribudli dve nové rozhľadne v CHVÚ Ostrovné Lúky. Inštaláciou všetkých spomínaných prvkov bude stredisko poskytovať možnosť vzdelávania sa v prírode modernou, zážitkovou formou, ktorá je pre žiakov, pedagógov, ale aj laickú verejnosť atraktívna práve vďaka svojej jedinečnosti v predávaní poznatkov a osobnej skúsenosti a zážitku.

Podobné články