Leto na Lúkach v SEV Dropie - 2019 - 2022

Z letných workshopov pre deti vzniklo video, ktoré podáva stručný prehľad aktivít uskutočňovaných na workshopoch.

https://www.youtube.com/watch?v=rBcAtCLNP3Y

 

Video vzniklo ako sumarizácia aktivít, ktoré sa uskutočnili počas rokov 2019 - 2022 v rámci Národného projektu "Informovanosť" (Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny - workshopy pre deti a mládež) v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie.

Letných workshopov sa počas týchto rokov zúčastnilo spolu 287 osôb.

Obyčajne sa workshop koná v mesiaci august, kedy sa účastníci venujú dávno zabudnutým remeslám, objavujú okolitý terén a prírodu, účastnia sa mini-workshopov, kde majú možnosť vyskúšať si rôzne manuálne práce a činnosti na sakrálnych a historických pamiatkach, dozvedajú sa cenné informácie o živote v minulosti v regióne Dolného Žitného ostrova z kultúrneho, historického a prírodného hľadiska.

 

 

Podobné články