NP HA3 - Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Základné údaje:
  • Typ ponuky: workshopy
  • Poskytovateľ SEV SAŽP Dropie
  • Cena Bez poplatku

V rámci projektu sú naplánované nasledovné informačné aktivity:

  1. Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000
  2. Networking – Vytváranie platformy na networking záujmových skupín pôsobiacich v oblasti ochrany prírody so zameraním na zelené plochy v územiach NATURA 2000, ktoré vyžadujú osobitný manažment.
  3. Ako sa to robiť dá – Motivačný workshop pre pedagógov MŠ a ZŠ o tom, ako učiť o prírode v prírode.  
  4. Výskumnícke workshopy pre deti v SEV Dropie – 3-dňový workshop pre deti ZŠ zameraný na spoznávanie prírody a zložiek životného prostredia priamo v prírode.
  5. Envirosúťaž HYPERICUM – Environmentálna súťaž pre školy zameraná na spoznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva svojho bezprostredného okolia.

 

 

 

Súvisiacie články

Súvisiacie udalosti

Súvisiacie zdroje