Vydali sme Záverečnú správu školského programu Na túru s Naturou

Školský program Na túru s Naturou bol spustený v roku 2009. Za roky svojej existencie si našiel mnohých fanúšikov z radov učiteľov, aj žiakov. Prieskumné skupiny prostredníctvom neho usilovne mapovali krásy našej prírody. Zapojilo sa 230 skupín zložených z 1257 prieskumníkov. Bolo nájdených 2359 rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa vyskytovali na 327 lokalitách. Mnohé skupiny sa zapojili aj do rôznorodých sprievodných súťaží: Oči na stopkách, Mapovanie inváznych rastlín, Súťaž o najkrajšie kŕmidlo a vtáčiu búdku či Skutok pre mokraď.

V septembri 2019 bol školský program ukončený. Všetky informácie o programe, jeho priebehu, sprievodných súťažiach a vydaných publikáciách sme spracovali do Záverečnej správy školského programu Na túru s Naturou. Spolu s prílohami má 41 strán.

Napriek ukončeniu programu zostáva web stránka  funkčná a bude naďalej slúžiť ako vzdelávací a informačný portál.  Veríme, že vám na školský program ostanú pekné spomienky a pri práci s deťmi budete naďalej čerpať zo zaujímavých údajov na stránke.

 

Stiahnite si Záverečnú správu školského programu Na túru s Naturou

Podobné články